12.06.2020

Sampsa Vires, vanhempi järjestelmäasiantuntija

Miten päädyit Mtechille?

Olen edelleen ensimmäisessä kesätyöpaikassani. Tulin taloon ensimmäistä kertaa kesätyöntekijäksi 15-vuotiaana vuonna 1991. Työtehtäviin kuului mm. ruohonleikkuuta ja postitusta. Silloin jälkikäsiteltiin tulosteita ennen postitusta. Puhtaanapidon ja logistiikan lisäksi tutustuin atk-puoleen.

Siitä lähtien olin joka kesä töissä talossa. Koska olin kiinnostunut ja harrastin tietokoneita, sain puuhastella kesätyön puitteissa erilaisia hommia tietokoneiden, perus PC-koneiden, tukitehtävissä ja asennuksissa. Silloin ei ollut erillistä IT-tukiosastoa. Faba osuuskunnan edeltäjälle toimitettiin 1990-luvun alkupuolella raahattavia läppäritulostinsalkkuja, joiden kokoonpanoa kuului hommiini.

Silloinen Maatalouden Laskentakeskus muutti Kuriiritieltä Urheilutielle vuonna 1993, ja jatkoin talossa kesäisin. Olin lukiossa silloin, ja kun vaihdoin iltalukioon, tein lyhyempiä määräaikaisia työpätkiä Laskentakeskukselle muutenkin. EU:hun liityttäessä nautarekisterin käyttöönotto toi myös duunia. Vuoden 1993 jälkeen aloin tehdä operaattorin kesäsijaisuuksia, yleensä aamuvuoroa, kun operointi teki kaksivuorotyötä. Kävin armeijan välillä, tulin sen jälkeen vuonna 1998 taloon vakkariksi, ja jäin.

Millainen urasi on ollut Mtechillä tähän asti?

Kesähommien jälkeen tein kasvavan PC-lähiverkkoympäristön tukemista ja kehittämistä. Olin myös mainframe-hommissa mukana niin kauan kuin se oli, ja olin operaattorin sijainen. PC-ympäristöt kasvoivat ja kehittyivät ja mainframesta tehtiin eroa. Olin sisäisenä atk-tukena, kun lähiverkot ja henkilökohtaiset PC:t tulivat laajemmin käyttöön. Myös pilotointi ja tekniikoihin tutustuminen kuuluivat hommiin silloin. Selvittelin asioita myös vapaa-ajalla harrastuksen puitteissa.

Käyttöosaston PC-puolen osaaminen oli silloin vasta kehittymässä ja henkilövaihtuvuuttakin oli. Ympäristö tuli minulle tutuksi ja sen myötä pääsin mukaan kehittämään tuloillaan olevaa Windows-palvelinympäristöä ja siihen liittyviä ratkaisuja.

Nyt toimin vanhempana järjestelmäasiantuntijana. Suurin osa työnajasta menee palvelinpuolen ja tietoverkkojen ylläpitoon ja kehittämiseen. Tällä hetkellä palvelinratkaisut vievät ajallisesti enemmän päivästä. Työhön kuuluu myös ohjelmistokehityksen ja oman sekä asiakkaiden ympäristöjen tukeminen: otetaan palveluja käyttöön, mietitään mitä se vaatii ympäristöltä, toimitaan rajapinnoissa ja selvitetään ongelmia jne.

Lisäksi on oman infran kehittämistoimiin osallistuminen: palvelinten elinkaaren vaiheet hankinnasta poistoon sekä verkkoympäristön suunnittelua.

Toisinaan työ sisältää tekniikan puolen asiantuntijapalveluiden tarjoamista asiakasorganisaatioille.

Repertuaari on laaja, ollut koko uran ajan. Se on ollut minusta tosi hyvä: ensinnäkin se on sopinut minulle ja olen saanut siitä tosi paljon irti, että olen saanut olla kädet savessa tosi monen jutun kanssa ja nähnyt maatalouden IT-palvelujen tarjonnan monelta eri tasolta.

Tehtävät ja niiden mukanaan tuoma tietotaito ovat tukeneet toisiaan.

Mikä on muuttunut tänä aikana?

Välissä on tapahtunut paljonkin. Infra, sovelluspaletti ja rajapinnat ovat vaihtuneet, ja se miten asiakkaat käyttävät sovelluksia.

Aluksi meillä oli omat modeemilinjat, joita pitkin viljelijäasiakkaat soittivat. Nyt on hyvin pitkälti, ellei kokonaan, webbipohjaisia sovelluksia.

Oma infra on kehittynyt. Omaa palvelinsalia on pyöritetty pitkään. Vuosien varrella erilaisia kumppaneita ja sidosryhmiä on käynyt katsomassa sitä, ja toisinaan joku on ihmetellyt että: ”Ahaa, teillä on oma palvelinsali, yleensä nämä on ulkoistettu. Teettekö kaiken itse?” Olemme olleet vähän ylpeitäkin, että ”joo, tehdään aika hyvää työtä”.

Viime vuosina on selvitetty, että oma konesali on kustannustehokas ja asiakastyytyväisyys on meillä korkeaa. Itse tekemällä on saatu hyviä tuloksia.

Nykyisen kaltaisen palvelininfran pyöritys on toiminut hyvin. Se on ollut tiimille hyvä tutustumisympäristö tekniikan kannalta. Täällä on saanut tutustua ja tehdä tosi monen asian kanssa töitä, alusta loppuun.

Olin muutaman vuoden opintovapaalla ja asuimme koko perhe Uudessa-Seelannissa vuosina 2017 – 2019. Suoritin tuolloin IT-alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja keräsin kansainvälistä työkokemusta. Koko tuonkin ajan tein tuntitöitä Mtechille. Voit lukea blogistamme myös opintovapaareissustani.

Mikä on parasta Mtechillä?

Mtech on ollut kaikessa joustava ja yksilön tarpeisiin mukautuva työnantaja. Vahva molemminpuolinen luottamus on keskeisenä tekijänä. Nämä ovat nousseet uran aikana toistuvasti esiin eri tilanteissa.