AFarCloud – tieto sujuvasti käyttöön nurmenviljelyssä ja kotieläintuotannossa

Mtech oli mukana kehittämässä maatalouden tulevaisuuden ratkaisuja marraskuun lopussa päättyneessä AFarCloud-hankkeessa. Keskityimme hankkeessa nurmentuotannon, kotieläintalouden ja ympäristövaikutusten laskennan kehittämiseen.

Haasteemme on käytettävissämme olevan valtavan tietomäärän hyödyntäminen. Jotta tieto olisi hyödyllistä, se on oltava saatavilla siellä missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan ja siinä muodossa, jossa sitä tarvitaan. Hankkeessa pyrimme valjastamaan teknologian vastaamaan tähän haasteeseen.

Appeen koostumuksen optimointia

Yksi hankkeessa kehitetty ratkaisu oli optisen mittalaitteen käyttäminen säilörehun kosteuden ja proteiinipitoisuuden mittaamiseen ja tiedonvälitys seosrehusovellukseen. Spectral Engines Oy:n optinen mittauslaite kalibroitiin toimimaan säilörehun kosteuden ja proteiinipitoisuuden mittaamisessa. Mittaustulos välitettiin Mtechin kehittämään seosrehusovellukseen, jossa säilörehun kosteustieto ja proteiinipitoisuus huomioitiin appeen osien optimoimisessa. Yhteistyössä kehitetty ratkaisu mahdollistaa lähes reaaliaikaisen rehuseoksen komponenttien optimoinnin. Vaikka kyse on vain mittauksesta ja tuloksen välittämisestä, ratkaisulla saavutettava ajallinen hyöty on huomattava. Optinen mittaus on nykyisiä menetelmiä nopeampi, ja tieto saadaan siirrettyä appeen komponenttien optimointiohjelmaan saumattomasti.

Säilörehun kosteus riippuu korjuuolosuhteista ja käytetystä säilöntämenetelmästä. Kosteus vaikuttaa aperuokinnassa rehuseoksen muiden osien määrään ja suhteisiin. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2021 nurmien osuus viljelyalasta oli Suomessa noin 40 prosenttia. Suuri osa nurmesta käytetään nautatiloilla eläinten ruokintaan.

Tiedonlukua naudan korvamerkistä

Hankkeessa kehitettiin ajantasaisen tiedonsiirron hyödynnettävyyttä nautatiloilla myös eläintiedoille. Mtech toteutti sovelluksen, joka esitti visuaalisesti naudan korvamerkistä luetun tiedon. Tieto luettiin elektronisesta korvamerkistä lukulaitteella, ja se päivittyi sovellukseen heti. Sovellusta demonstroitiin hankkeessa käyttäen Faban AWR300-lukulaitetta. Demonstraatiossa sovelluksessa näytettiin eläimen terveystietoja ja erilaisia perustietoja riippuen eläimen tuotantovaiheesta. Sovellusta kehitettiin edelleen Kotipellon Tila Oy:n kanssa ja sovelluksella visualisoitiin myös Centria ammattikorkeakoulun tekemiä eläinkohtaisia mittauksia.

Eläinkohtaisen tiedon luku korvamerkistä on mahdollista elektronisen korvamerkin, eMerkin, avulla. Kaikkien syntyvien nautojen toiseen korvaan on pitänyt tämän vuoden alusta kiinnittää eMerkki.

Seuraamme kiinnostuneina, päätyykö jokin hankkeessa kehitetyistä ratkaisuista sellaisenaan tai paranneltuna kaupallisille markkinoille. Lue myös hankkeessa kehitetystä hiilijalanjälkilaskennasta maitotilojen tarpeisiin!

AFarCloud (Aggregate Farming in the Cloud)

Kirjoittajasta

Kuva: Mikko Hakojärvi

Mikko Hakojärvi

Kasvintuotannon pääsuunnittelija
Mtech Digital Solutions

mikko.hakojarvi@mtech.fi