Vastuullisuus

Vastuullisuus arvona ja liiketoimintana

Yhteiskunta ja kaikki toimialat siirtyvät kohti kokonaiskestävyyttä. Muutos ruokajärjestelmässä vaatii uutta ajattelua ja uusia, digitalisaatioon perustuvia ratkaisuja. Olemme sitoutuneet kehittämään asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat ruuan ympäristövaikutusten vähentämisen, koko järjestelmän kustannustehokkuuden parantamisen, ja systeemitason muutoksen kohti tulevaisuuden ruokajärjestelmää. 

Vastuullisuus on periaate, joka ohjaa työskentelyämme joka päivä – liiketoimintamme peruslupaus on tuottavuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen. Voimme vaikuttaa myönteisesti niin omaan toimintaamme kuin laajemmin yhteiskuntaankin.

Yhdenvertaisuus ja matala hierarkkisuus ovat kansainvälisessä organisaatiossamme meille tärkeää. Yhdenvertaisuudessa pyrimme huomiomaan myös aktiivisesti työn ja vapaa-ajan tasapainon, huomioiden kunkin työntekijän elämäntilanteen.

Sitoutuminen ISO27001-standardin mukaiseen tietoturvaan

Hallinnoimme tietoturvaprosessejamme ISO27001 -standardin mukaisesti. Asiakkaiden tietojen ja prosessiemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

Lisätietoja tietosuojastamme

Mtech Digital Solutions Oy:n ilmoituskanava

Ilmoituskanavamme välityksellä työntekijämme, sidosryhmämme ja yhteistyökumppanimme voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ja epäeettisestä toiminnasta.

Ilmoitukset käsitellään aina luottamuksella hyvän ilmoituskanavahallinnon periaatteita noudattaen. Otamme kaikki ilmoitukset vakavasti ja pyydämmekin pohtimaan ensisijaisena väylänä keskustelua aina ensin yhteyshenkilösi, esihenkilösi tai muun talon sisällä työskentelevän henkilön kanssa. Mikäli sinusta tuntuu, ettet voi keskustella asiasta organisaatiossa avoimesti, voit kertoa huolestasi myös tämän ilmoituskanavan kautta.

Ilmoituksen pääset tekemään alla olevan linkin kautta, josta löydät myös lisätietoa prosessin kulusta. Ilmoittajan anonymiteetti on turvattu ulkoisen kumppanimme Webropolin toimesta. Järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit ja ilmoitus on mahdollista tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lue lisää ja tee ilmoitus