1. Rekisterinpitäjä

Mtech Digital Solutions Oy
Urheilutie 6
01301 Vantaa 

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa asiakasrekisteriä koskeviin kysymyksiin.  Asiakaspalvelun yhteystieto on tuki@mtech.fi, puh. 09 85665959, valinta 5 (suomenkielinen palvelu), puh. 09 85 665 969, valinta 5 (ruotsinkielinen palvelu).

Postiosoite; Mtech Digital Solutions Oy, Asiakaspalvelu, PL 25, 01301 Vantaa.

3. Rekisterin nimi

Mtech Digital Solutions Oy:n ja liitteessä 1 kuvattujen muiden yhteisrekisterinpitäjien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Yhteisrekisterinpitäjien tarjoamien palveluiden laskuttaminen, hallinta, myynti ja markkinointi, asiakaskyselyt, koulutuspalveluiden tarjoaminen sekä asiakasinformaation toimittaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot palveluihin rekisteröidyistä henkilöistä:  

 • Etu- ja sukunimet  
 • Henkilötunnus (rajoitetusti)
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t), fax  
 • Sähköpostiosoite  
 • Y-tunnus
 • Asiointimaa ja –kieli
 • Tunnistustiedot (käyttäjätunnus/salasana)  
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Tietojen luovutuskiellot ja suostumukset
 • Asiakkaan tilaamat palvelut
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.  
Tietoja voidaan (vain nimi- ja osoitetietoja) luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille yhteisrekisterinpitäjien yhteistyökumppaneille, jotka toimivat sen toimeksiannosta ja lukuun.    

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
 
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurilla ja pääsy konesaliin on asiattomilta estetty. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

LIITE 1. Yhteisrekisterin pitäjät

ProAgria Keskusten Liitto ry ja sen jäsenet:

 • ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
 • ProAgria Etelä-Savo ry
 • ProAgria Etelä-Suomi ry
 • ProAgria Kainuu ry
 • ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 • ProAgria Keski-Suomi ry
 • ProAgria Lappi ry
 • ProAgria Länsi-Suomi ry
 • ProAgria Oulu ry
 • ProAgria Pohjois-Karjala ry
 • ProAgria Pohjois-Savo ry

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f. ja sen jäsenet:

 • Finska Hushållningssällskapet r.f.
 • Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f.
 • ProAgria Ålands Hushållningssällskap r.f.
 • Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry

Faba Osk

Emovet Oy

Mtech Digital Solutions Oy

ProEventus Oy

Bisnes+ Oy

Biocode Oy