Mtech Supply Chain Integrator

Mtech Supply Chain Integrator on innovatiivinen integraatiojärjestelmä, joka on rakennettu Minun Maatilani -alustalle. Se on kehitetty tukemaan alkutuotannon yrittäjiä ja heidän kaupallisia kumppaneitaan, tarjoten yksinkertaisen ja skaalautuvan tavan integroida esimerkiksi alkutuotannon sopimustuottajat tuotteiden ja palveluiden toimittajiin tai tuotannon ostajiin.

Tämä järjestelmä mahdollistaa koko toimitusketjun tehostamisen alkutuotannon toimittajista alkutuotantoon, ruokateollisuuteen ja kauppaan. Se parantaa tiedon ja datan liikkuvuutta kaikkien osapuolten välillä, mahdollistaen esim. tuotannon laatutietojen, logistiikan datan, asiakastyytyväisyystiedon, tai muiden tärkeiden tietojen jakamisen. Mtech Supply Chain Integrator lisää vakiintuneisiin kumppanuuksiin perustuvien toimitusketjujen läpinäkyvyyttä.

Lisäksi Mtech Supply Chain Integrator mahdollistaa teollisuuden toimijoille, kuten viljelijöiden tuotannon ostajille, tehokkaan ja kahdensuuntaisen tiedonsiirron sopimustuottajien tai heidän edustajiensa kanssa. Integraatio mahdollistaa tiedon siirron ostoon liittyvissä prosesseissa tai esimerkiksi ns. scope-3 päästöihin liittyen.

Noudattaako yrityksesi Euroopan Union metsäkatoasetusta?

EUDR vaatimusten täyttämiseksi kehittämämme ratkaisu yhdistää alkutuotannon ja teollisuuden tarjoamalla ratkaisun, joka välittää digitaalisen rajapinnan kautta tietoa yksittäisistä nautaeläimistä teurastamoille ja elintarviketeollisuuteen. Ratkaisu perustuu Mtech supply Chain Integrator- ratkaisuun ja hyödyntää satelliittiaineistoa, viljelykirjanpitoa ja yksittäisen naudan elinkaaritietoa varmistaakseen, että tuotanto ei ole aiheuttanut metsäkatoa.

Referenssit

Mtech toimittaa Yaralle digitaalisen ratkaisun lannoitetoimitusten asiakaskokemusten kehittämiseksi

Mtechin Minun Maatilani -alusta tukee vastuullista perunatärkkelyksen kehityshanketta