Integraatio on työkalu tietovarastojen yhdistämiseen

Tarjoamme asiakkaillemme integraatioratkaisua usein työkaluksi tietojen yhdistämiseen. Saman alan yritykset ja organisaatiot hyötyvät siitä, että tietoja voidaan siirtää heidän järjestelmiensä välillä. Kaikki palvelut eivät ole edes mahdollisia ilman tiedonsiirtoa eri organisaatioiden välillä.

Organisaatioiden välinen tietojen siirto mahdollistaa tietojen yhdistämisen, mikä taas mahdollistaa monipuolisen analysoinnin käyttäen data-analytiikkaa. Yhdisteltyjen tietovarastojen päälle on mahdollista rakentaa edelleen uusia integraatioita jakamalla dataa kumppanien kesken. Integraatioiden mahdollisuudet ovat rajattomat!

Tiedot sorkkahoidoista yhdistyvät

Omistaja-asiakkaamme Faba on kerännyt tietoja sorkkahoitajien ja karjanomistajien tekemistä sorkkahoidoista sekä eläinlääkärien sorkkasairausmerkinnöistä vuosikymmenien ajan. Pitkäaikainen asiakkaamme Eläinten Terveys ETT ry on puolestaan hyödyntänyt eläinlääkärien tekemiä sorkkasairausmerkintöjä Naseva-järjestelmässä. Kun nämä tiedot on integroitu niin, että data siirtyy päivittäin Faban tiedoista ETT:n tietokantaan ja toisin päin, molemmilla toimijoilla on laajemmat tiedot nautojen sorkkahoidoista. Niitä käyttävät sekä karjanomistajat karjan sorkkaterveystilanteen seurannassa että eläinlääkärit terveydenhuoltokäynneillä tiloilla. Lisäksi sorkkahoitotietoja hyödynnetään eläinten jalostusarvojen laskennassa.

Integraatio on tapa yhdistää erilaisissa muodoissa tallennetut tiedot rekisterien välillä.

Tiedonsiirtoa avoimen rajapinnan kautta

Ruokavirasto ylläpitää Suomessa virallista nautarekisteriä. Mtech on tehnyt nautarekisterille nautarekisterin avoimen rajapinnan (NAVRA), jonka kautta organisaatiot, joilla on Ruokaviraston lupa käyttää nautarekisterin tietoja, saavat tiedot käyttöönsä maatilayrittäjän valtuutuksella. Tämä on nautarekisterin tietoja käyttäville organisaatioille edullinen ratkaisu. Oman rajapinnan rakentaminen jokaiselle organisaatiolle olisi työlästä ja kallista.

NAVRAn kautta siirtyy tietoja noin kymmenelle organisaatiolle päivittäin. Yksi käyttäjistä on Eläinten Terveys ETT ry. Se tarjoaa terveydenhuoltoeläinlääkäreille tiedon siitä, millä tilalla mikin nauta on, jotta eläin voidaan hoitaa ja sen hoidot merkitä terveydenhuoltojärjestelmään. Mtechin Minun Maatilani -palvelu käyttää NAVRAa laajasti päivittäin. Tuottajat merkitsevät karjansa tapahtumat Minun Maatilani -palveluun, joka toimittaa viranomaisten vaatimat ilmoitukset nautarekisteriin. Toisaalta nautarekisterin tiedot päivittyvät Minun Maatilaani tuottajien käytettäväksi.

Tietovarastojen yhdistäminen on vain yksi käyttökohde IT-integraatiolle. Lue myös

Tai ota meihin yhteyttä!

Kirjoittajasta

Kuva: Jouni Ojanen

Jouni Ojanen

Tiimiesimies, arkkitehtuurit
Mtech Digital Solutions

jouni.ojanen@mtech.fi