Tietovarastot ja master data -ratkaisut

Hajanainen data hyötykäyttöön

Tietovarastot ja master data -ratkaisut kokoavat tiedon käytettäväksi liiketoiminnan päätöksenteossa.

Organisaatioilla on hallussaan valtava määrä dataa, joka on usein hajallaan eri järjestelmien operatiivisissa tietokannoissa. Silloin sitä ei pystytä hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä. Tiedonhallinnan asiantuntijamme ratkaisevat haasteen poimimalla operatiivisiin tietokantoihin hajautuneen datan yhteiseen tietovarastoon. Se toimii perustana, jonka päälle on helppo rakentaa liiketoiminnallisen kokonaiskuvan huomioivaa raportointia sekä analytiikkaa.

Yhteinen tietovarasto datalle (Master Data Management, MDM) on usein lähtökohtana silloin kun halutaan saada organisaation tärkein ohjaustieto hallintaan ja ohjaamaan tehokkaammin liiketoimintaa. Master data -ratkaisuidemme avulla automatisoimme yrityksesi ydintiedon keräämisen ja kytkemme ajantasaisen ohjaustiedon osaksi tehokkaampaa toiminnanohjausta ja päätöksentekoa.

Ota yhteyttä

Tiedot hyödynnettäväksi yhteen tietovarastoon

Toteutimme yhdessä taloushallintoyritys ProEventuksen kanssa pilvipohjaisen taloushallinnon raportointiratkaisun, jonka avulla ProEventuksen asiakasorganisaatioiden useisiin operatiivisiin järjestelmiin hajautunut data kerättiin raportointia varten yhteen tietovarastoon. Liiketoimintalähtöinen PowerBi -raportointiratkaisu rakennettiin käyttäen perustana tietovarastoa Microsoft Azure -pilvessä. Raportointiratkaisua hyödyntävät ProEventus ja sen asiakasorganisaatiot. Ratkaisun geneerisyyden ja skaalautuvuuden vuoksi uusien datalähteiden sekä asiakasyritysten liittäminen mukaan on helppoa.