Koneoppiminen

Ota koneoppiminen avuksi

Koneoppiminen on päätöksenteon automatisointia. Se mahdollistaa älykkäät ratkaisut vaikkapa laaduntarkkailuun ja hallinnointiin, ja auttaa yritystäsi kehittämään kestävämpiä toimintatapoja.

Koneoppiminen perustuu monipuoliseen dataan, josta opitaan jatkuvasti uutta. Tavoitteena on yleisesti pätevien sääntöjen löytyminen datasta, ja sitä kautta sen mallintaminen ihmiselle hyödyllisiksi konkreettisiksi tuloksiksi.

Koneoppimista hyödynnetään esimerkiksi luokitteluun, ennustamiseen, ryhmittelyyn, kuvantunnistukseen, syy-seuraussuhteiden löytämiseen ja poikkeamien havaitsemiseen datasta. Näiden avulla saadaan hyötyinä tuottojen ennustamista, asiakaskokemuksen personointia, kilpailuetua, tehokkuutta ja tuotantopanosten optimointia.  Mtechin osaavat asiantuntijat mallintavat älykkäät koneoppimisratkaisut organisaatiosi hyödyksi.

Mtech on panostanut maataloudesta tuotetun datan ja nykyaikaisten koneoppimismenetelmien tuotekehitykseen useamman vuoden ajan. Tutkimusyhteistyötä on tehty muuan muassa Tampereen Yliopiston kanssa drooni- ja kaukokartoitusaineistojen hyödyntämisessä kuvantunnistukseen pohjautuvassa viljan satotason ennustamisessa.

Ota yhteyttä