07.02.2022

Säästöä tai tuloja rajapintojen avulla

IT-integraatiot näyttäytyvät usein käyttäjille rajapintoina, joiden kautta tietoja siirretään. On kustannustehokasta, että samaa rajapintaa yhteen järjestelmään käyttää useampi organisaatio. Tällöin kaikki eivät maksa kokonaisen rajapinnan rakentamisesta, vaan pienemmän korvauksen yhteisen rajapinnan käytöstä.

Kun kansallinen nautarekisteri uudistuu keväällä 2022, nautaeläinten tietoja käsittelevien organisaatioiden integraatioratkaisut nykyiseen nautarekisteriin eivät enää toimi. Uuden nautarekisterin tiedot välitetään kansallisen palveluväylän X-Roadin kautta. Mtech tarjoaa useille kumppaneille helposti käyttöönotettavan liitynnän X-Roadiin.

Väylän käyttöönotto on teknisesti suuri ja erikoisosaamista vaativa ponnistus, jolta kumppanit välttyvät käyttämällä yhteistä ratkaisua.

Mtech on toteuttanut Eläinten Terveys ETT ry:lle rajapinnan Biocheck-palveluun. Biocheck.Ugent on belgialaisessa Gentin yliopistossa kehitetty tautisuojauskysely. Eläinlääkäri tekee auditointikäynnin tilalle ja täyttää tautisuojauskyselyn. Hän tallentaa tiedot ETT:n nautojen terveydenhuollon rekisteri Nasevaan, joka lähettää tiedot rajapinnan kautta Biocheck-palveluun. Palvelu laskee tilalle arvosanan ja toimittaa sen lisäksi tiedon koko Suomen keskiarvosta, jotta tila voi verrata omaa tilannettaan siihen. Myös vertailu muiden maiden välillä on mahdollinen. Laskenta tapahtuu keskitetysti Biocheckillä, joten laskennan käyttämiä kaavoja ei tarvitse päivittää eri toimijoille. On vähemmän työlästä ja varmempaa siirtää vain laskennan tulos rajapinnan kautta.

Toinen näkökulma rajapintoihin ja liiketoimintaan on tulonhankinta. Kun yrityksellä on palvelu, jota se tarjoaa maksua vastaan, on usein kannattavaa tarjota samalla rajapinta, jonka kautta tiedot siirtyvät. Uusien toimijoiden myötä vertailutiedon määrä kasvaa ja sitä kautta palvelun lisäarvo kaikille integroituneille organisaatioille lisääntyy.

Olipa integraatiostrategian tavoitteena sitten kustannussäästöt tai uusi liiketoiminta, Mtechin ydinosaamista on rajapintaratkaisuiden tekninen toteuttaminen siten, että korkea palvelu- ja tietoturvataso voidaan säilyttää myös pitkän elinkaaren palveluissa.

Lue myös muista integraatioiden hyödyistä, kuten integraatioista tietovarastojen yhdistämisessä, tiedon standardoinnissa ja käyttökokemuksen parantajana sekä integraation höydyistä tietojärjestelmiä uudistettaessa.

Kuva: Jouni Ojanen

Jouni Ojanen

Tiimiesimies, arkkitehtuurit
Mtech Digital Solutions

jouni.ojanen@mtech.fi