Nasevasta kehitettiin merkittävä työkalu koko elintarvike­teollisuudelle

Palvelu yhdistää tiedot eri järjestelmistä yhteen paikkaan elintarviketeollisuuden hyödynnettäväksi.

Naseva parantaa eläinten hyvinvointia ja jäljitettävyyttä

Eläinten terveys ETT ry on suomalainen tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä edistävä asiantuntijaorganisaatio. Mtechin ja ETT:n välinen yhteistyö alkoi vuonna 2007, kun Mtech valittiin kehittämään ETT:n kehittämää nautatilojen terveydenhuollon järjestelmää Nasevaa. Uudistuksen lähtökohtana oli parantaa pitkään käytössä olleen palvelun käytettävyyttä.

Kehitystyön seurauksena Nasevan ja muiden järjestelmien välille rakennettiin rajapintoja, joiden kautta tiedot päivittyvät säännöllisesti eri käyttäjien käytettäväksi. Näin eri osapuolet pystyvät esimerkiksi seuraamaan tuotantoeläinten terveystietoja.

Järjestelmien välillä kulkee rajapintojen kautta valtavasti eri tietoja. Niitä ovat esimerkiksi tuotosseurannan tiedot, utareterveyteen liittyvät tutkimustulokset laboratoriojärjestelmistä, eläin- ja tapahtumatiedot viranomaisten järjestelmistä, teurastettavien eläinten tiedot teurastamojen järjestelmistä ja hoito- ja lääkintätiedot eläinlääkäriohjelmistoista ja tuotannonhallintaohjelmistoista.

Kehitystyön myötä Nasevan merkitys koko toimialalle on kasvanut.

Palvelun kehitystyö on ollut jatkuvaa ja osapuolet ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Nasevaa on kehitetty aktiivisesti koko sen elinkaaren ajan.

”Kehitystyössä on ollut hyvää, että käyttäjät ovat voineet testata uudistuksia demoilla. Olemme voineet kertoa heti, mikä toimii ja mikä ei”, kertoo Erja Tuunainen, Nasevan terveydenhuoltoeläinlääkäri ETT:ltä.

Tärkeä työkalu elintarviketeollisuudelle

Tuottajille näkyvin uudistus on ollut uusi työkalu, mobiilisovellus NasevaHealthApp, jolla käyttäjät voivat tallentaa eläinten lääkintä- ja hoitotietoja mobiililaitteilla. Muita uudistuksia ovat olleet paperisten terveydenhuoltokäyntilomakkeiden laajeneminen ja siirtyminen täytettäväksi järjestelmässä ja tilan tietojen esitystavan muuttaminen visuaalisemmaksi.

Nasevalla on tärkeä merkitys ruokaturvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja koko tuotantoketjun laadunvalvonnan kannalta. Sitä rahoittavat elintarviketeollisuuden toimijat: meijerit ja teurastamot, joille järjestelmä on tärkeä työkalu sopimustuottajien karjan ajantasaisen terveystilanteen seurantaan. Palvelua käyttävät tilojen työntekijät, meijerien ja teurastamojen henkilökunta ja eläinlääkärit.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin selvitämme, millaisia digitaalisia palveluja voimme räätälöidä sinun yrityksesi tarpeisiin.

Tutustu muihin asiakastarinoihimme