Mtech Digital Solutions mukana Aalto-yliopiston opiskelijaprojektissa

Yliopistot ovat viime vuosina pyrkineet lisäämään opiskelijoiden yhteyksiä työelämään. Tästä hyötyvät opiskelijoiden lisäksi myös yritykset. Mtech Digital Solutions osallistui Aalto-yliopiston Capstone-kurssille, jossa opiskelijat pääsevät pienryhmissä toteuttamaan liike-elämän projekteja yrityksille.

Yliopistoissa on viime vuosina pyritty lisäämään opiskelijoiden yhteyksiä työelämään jo opintojen aikana. Näin opiskelijat saavat luotua kontakteja alan ihmisiin ja yrityksiin sekä paremman käsityksen opiskelemansa alan työnkuvasta. Teoreettiset yliopisto-opinnot saavat lisäksi konkretiaa ja käytännönläheisyyttä yritysyhteistyön kautta.

Myös yritykset pääsevät nauttimaan yhteistyön hedelmistä. Opiskelijoilta voi saada uusia ajatuksia ja ideoita liittyen esimerkiksi yrityksen brändiin, liikestrategiaan tai työskentelytapoihin. Tiivis yhteydenpito alan opiskelijoihin on myös tärkeää erityisesti niillä aloilla, joilla työntekijöitä voi olla hankalaa rekrytoida riittävästi.

Mtech Digital Solutions lähti ennakkoluulottomasti mukaan opiskelijayhteistyöhön

Biotalouden digitaalisia ratkaisuja tarjoava Mtech Digital Solutions on lähtenyt ennakkoluulottomasti mukaan opiskelijayhteistyöhön osallistumalla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Capstone-kurssille. Kurssin ideana on, että opiskelijat pääsevät pienryhmissä toteuttamaan jonkin liike-elämän projektin yritykselle. Kuuden opintopisteen laajuinen kurssi on pakollinen kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskelijoille.

Kurssin alussa kukin mukaan tullut yritys esittäytyy opiskelijoille ja esittelee projektinsa. Opiskelijat saavat vaikuttaa siihen, minkä yrityksen ja projektin valitsevat. Neljän opiskelijan ryhmä päätyi projektiin, jossa tehtävänä oli Mtechin brändin kehittäminen.

Oskari Valkamo, Elsa Haavanlammi, Reetta Kaikkonen ja Terho Laakkonen päätyivät yksimielisesti valitsemaan Mtechin, vaikka yritys ei ollut entuudestaan opiskelijoille tuttu. Projektissa ryhmäläisiä kiinnosti erityisesti tehtävänannon selkeys.

”Mtechin projekti ei ollut niinkään se helpoin vaihtoehto, mutta tehtävänanto oli lyhyt ja selkeä”, Kaikkonen kertoo.

Valkamo nyökyttelee vieressä. ”Ehkä kiinnostuksen herätti juuri se, että tehtävänantoa ei oltu niin tarkkaan rajattu. Se antoi vapauksia projektin toteuttamiselle.”

Mtechin projektissa hyödynnettiin teknologiaa monipuolisesti

Yhteistyö Mtechin ja opiskelijoiden välillä sujui jouhevasti. Opiskelijat kävivät Mtechin toimistolla haastattelemassa työntekijöitä sekä lopuksi esittelemässä työnsä tulokset. Pääosin yhteydenpito hoidettiin kuitenkin sisäiseen viestintään tarkoitettujen pikaviestintäkanavien kautta. Teknologia oli muutoinkin suuressa roolissa projektin aikana.

”Oli kiva, kun Mtechissä oli otettu teknologiaa monipuolisesti käyttöön. Viestintä oli siten nopeaa ja samalla oppi käyttämään uusia välineitä. Tämä oli varmasti hyödyllistä myös tulevia työpaikkoja ajatellen”, Valkamo tuumii.

”Brändin rakentaminen kuuluu yrityksessä kaikille”

Capstone-kurssin tavoitteena on, että opiskelijat saavat kokemusta ja yhteyksiä oikeaan työelämään sekä pääsevät ammentamaan opintojen aikana opittuja asioita tosielämässä. Opiskelijoiden mielestä kurssi täytti tavoitteensa ja vähän ylikin. Ryhmätyökin sujui mallikkaasti, vaikka vain osa jäsenistä tunsi toisensa entuudestaan.

”Kurssi oli todella kiva ja hyödyllinen. Opimme erityisesti tiimityöskentelytaitoja ja brändiin liittyviä asioita”, Valkamo toteaa.

”Brändin rakentaminen kuuluu yrityksessä kaikille eikä vain markkinoijille. Siksi meidän kaikkien on hyvä olla brändiasioista tietoisia ja oppia niistä lisää”, Kaikkonen pohtii.

”Toisaalta oli kiinnostavaa ja avartavaa tutustua myös kokonaan itselle uuteen yritykseen ja sellaiseen toimialaan, mitä aiemmin ei kovin hyvin tuntenut” Haavanlammi summaa.