16.03.2023

Huippuluokan elintarviketurvallisuutta digitaalisella teknologialla

Suomi kuuluu elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden huippumaihin. Mikä tekee pohjoismaisesta lypsykarjatalouden digitaalisesta ekosysteemistä niin menestyvän, ja mitä siitä voi oppia?  

Maailmanlaajuinen elintarvikeketju on merkittävässä muutoksessa. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa ruoantuotannolle uudenlaisia haasteita. Samaan aikaan kuluttajat edellyttävät, että ruoan on oltava turvallista, kestävää ja jäljitettävää. Miten elintarviketeollisuus pystyy vastaamaan näihin haasteisiin?

Pohjoismainen lypsykarjatalouden IT-ekosysteemi on esimerkki koko maailmalle

Lypsykarjatalouden digitaalinen ekosysteemi on edellytys nykyaikaisen elintarviketuotannon haasteisiin vastaamiselle. Pohjoismainen lypsykarjatalouden IT-ekosysteemi on maailmanlaajuinen menestystarina. Se rakentuu tiedon älykkään käytön ja elintarvikeketjun eri sidosryhmien välisen yhteistyön ympärille.

”Turvallinen elintarviketuotanto tarvitsee paljon tietoa esimerkiksi eläinten terveydestä, jalostuksesta ja logistiikasta”, toteaa Mtechin teknologiajohtaja Jarkko Ilomäki.

”Teknologialla kerätään ja hyödynnetään kaikkea käytettävissä olevaa dataa. Se tekee paremman yhteistyön ekosysteemin ammattilaisten välillä mahdolliseksi”, Ilomäki jatkaa.

Kilpailuetua digitaalisen teknologian avulla

Yksi ekosysteemin huipputuotteista on Nordic Classification ‑sovellus, jota käytetään karjan rakennusarvostelussa pohjoismaissa. Mobiiliarvostelu nopeuttaa arvostelijoiden työtä, vähentää virheitä ja muodostaa kokonaistuloksen arvostelusta heti. Sovellus on räätälöity vastaamaan erityisesti neljän pohjoismaan jalostusorganisaatioiden tarpeisiin lypsy- ja lihakarjan eläinaineksen parantamiseksi, mutta on käytössä myös Virossa ja Ranskassa.

Toinen merkittävä sovellus on NasevaHealthApp, joka mahdollistaa antibioottien turvallisen käytön naudoilla. Sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää terveydenhuoltojärjestelmä Nasevaa mobiililaitteella, mikä tehostaa työtä ja parantaa samalla eläinten terveyttä.

”Maailmanlaajuinen elintarvikeketju tarvitsee digitaalisia teknologioita, jotta se pystyy vastaamaan erilaisiin haasteisiin”, linjaa Patrik Nordgren, joka toimii Customer Solutions Global ‑yksikön johtajana Mtechillä. ”Pohjoismaisen lypsykarjatalouden IT-ekosysteemin menestys osoittaa, että oikeilla teknologioilla voidaan lisätä elintarvikeketjun jäljitettävyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä ja saada samalla kilpailuetua.”

Miten juuri sinun yrityksessäsi voidaan parantaa elintarviketurvallisuutta digitaalisen teknologian avulla? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Autamme sinua selvittämään, miten se onnistuu.

Ota yhteyttä