24.03.2022

Tiedon standardointi tekee kumppanien liittymisestä palveluun helppoa

Järjestelmäintegraatiototeutuksen yhteydessä voidaan tehdä ratkaisuja, jotka ovat pohjana järjestelmän käytölle ja kehittämiselle. Tällainen ratkaisu on siirrettävän tiedon standardointi. Siirtyvän tiedon muoto standardoidaan, jotta tietojen siirto on mahdollista ja helppoa myös muille ratkaisuun liittyville organisaatioille.

Standardointi ei tässä yhteydessä tarkoita esimerkiksi raskasta ISO-standardointia, vaan enemmänkin tietyn liiketoimintasektorin sisäistä standardointia. Se kattaa tiedonsiirron järjestelmien välillä ja helpottaa yhteistyötä parhaimmillaan myös kansainvälisten kumppanien kanssa. Standardirajapinnat ovat ohjelmistoekosysteemien perusta, ja uusien kumppanien houkutteleminen mukaan on huomattavasti helpompaa, kun tarjolla on selkeästi dokumentoidut standardirajapinnat tietojen välitykseen. Mtech on ollut aktiivisesti rakentamassa standardoituja datanvälityspalveluja.

Olemme toteuttaneet Nordic Data Exchange (NCDX) -rajapintaratkaisun eläindatan siirtämiseen eri lypsyasema- ja robottivalmistajien ohjelmistojen ja eläintietorekisterien välille kaikissa Pohjoismaissa. Se on ollut myöhemmin pohjana 13 maan yhteiselle integraatioratkaisulle iDDEN. Se koskee yli 200 000 karjaa, 20 miljoonaa lypsylehmää ja yli puolta maailman tuotosseurannassa olevista eläimistä.

Lue myös muista integraatioiden hyödyistä, kuten integraatioista tietovarastojen yhdistämisessä, tietojärjestelmäuudistuksen turvaajana ja käyttökokemuksen parantajana, integraation höydyistä tietojärjestelmiä uudistettaessa sekä rajapintaratkaisujen tuomista säästöistä.

Kuva: Jouni Ojanen

Jouni Ojanen

Tiimiesimies, arkkitehtuurit
Mtech Digital Solutions

jouni.ojanen@mtech.fi