23.04.2023

Ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksen mahdollisuudet yrityksille

Elintarviketuotannossa tapahtuva järjestelmätason muutos kohti resurssitehokkuutta ja parempaa ympäristösuorituskykyä luo markkinoille uusia mahdollisuuksia.

Elintarviketuotannossa tapahtuva järjestelmätason muutos kohti resurssitehokkuutta ja parempaa ympäristösuorituskykyä luo markkinoille uusia mahdollisuuksia. Ruokajärjestelmässä toimivien yksityisten yritysten tulee sopeutua muuttuvaan ympäristöön kohti kestävää ruokajärjestelmää.
Yksityisen yrityksen strategian ja arvolupauksen on tuettava muutosta kohti kestävää kehitystä – oli kyseessä maatalouden panosteollisuus, maanviljelijä, elintarviketeollisuus tai vähittäiskauppa.

Tue läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja tiedon jakamista

Mistä ruokamme koostuu? Miten prosessit toteutetaan? Mikä on tuotteen ympäristövaikutus? Nämä ja monet muut kysymykset ovat esimerkkejä siitä, miten säädökset ja kuluttajapaineet muuttavat ruokajärjestelmää avoimemmaksi ja jäljitettävimmäksi.
Yrityksesi tieto voi olla kriittisen tärkeää asiakkaallesi, asiakkaasi asiakkaalle tai muille toimittajille. Tue ja edistä tiedon jakamista, standardointia ja tietovirtojen integrointia.

Kaikki alkaa tuotetarjoomasi digitalisoinnista. Digitalisaatio on yksi merkittävimpiä ruokajärjestelmän kestävää tulevaisuutta muokkaavia tekijöitä. Jokaisen organisaation tulee voida jakaa tietoa oman yrityksen ja tuotteiden ympäristövaikutuksista. Kilpailijasi tekevät sen joka tapauksessa – ja nopeimmat kestävän kehityksen yritykset nappaavat hyödyn.

Tiedon standardoinnin merkitys

Kansainväliset GS1-standardit tarjoavat hallitun järjestelmän tuotteiden, toimipaikkojen, juridisten henkilöiden ja roolien tunnistamiseen kaikilla toimialoilla, elintarvikesektori mukaan lukien. GS1 mahdollistaa maatalouden integroinnin muihin elintarviketeollisuuden järjestelmiin.
Näemme suuntauksen, jossa maatalouden ja elintarviketeollisuuden välinen integraatio lisääntyy. Trendinä on nähtävissä myös uusien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tulo markkinoille sekä sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen maatalouden tuotantopanosliiketoiminnassa.
Näitä muutoksia silmällä pitäen me Mtechillä päivitämme Minun Maatilani FMS-järjestelmäämme, jotta voimme automatisoida GS1-standardin käyttöönoton ja tarjota viljelijöille ja muille toimijoille helpon tavan hyödyntää GS1-tunnisteita.

Markkinat kehittyvät

Merkittävä muutos ei tarkoita vain asteittaisia parannuksia, vaan muutoksia koko liiketoimintamalliin. Maatalouden suuret panostoimittajat siirtyvät kohti tulospohjaisia liiketoimintamalleja, joissa sadon määrä ja laatu ovat osana hinnoittelumallia. Tämä on esimerkki perustavanlaatuisesta uudelleensuunnittelusta: tavoitteena ei ole enää vain myydä enemmän tuotteita, vaan myydä tuottavuutta tiettyjen määritelmien puitteissa.
Tämän lisäksi syntymässä on täysin uusia markkinoita ja arvolupauksia, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen kompensointimarkkinat ja kaupalliset mallit hiilensidonnan rahoittamiseksi.

Varmista merkittävyytesi tulevaisuuden markkinoilla

Mtechin tulevaisuus riippuu kyvystämme uudistaa arvolupauksemme ja asiakasportfoliomme ja tukea asiakkaitamme uudessa kilpailu- ja markkinatilanteessa.
Ydinskenaariossamme muutoksentekijöinä markkinoilla ovat elintarvikejärjestelmän siirtyminen kohti hiilineutraliteettia, paikallinen ruokaturva sekä järjestelmätason muutos kohti kestävää kehitystä. Uusia markkinoita syntyy, uudenlaisia ratkaisuja kehitetään ja elintarvikejärjestelmään astuu uusia toimijoita. Järjestelmätason digitalisaatio ja kehittyvät digitaaliset ratkaisut ovat keskeinen osa koko skenaariota.
Toivomme myös asiakkaidemme edistävän ennakoivasti muutosta ja uudistumista, varmistaen näin omaa merkittävyyttään markkinoilla osana kansainvälisen ruokajärjestelmän kokonaisvaltaista muutosta kohti kestävää ruokajärjestelmää. Lue lisää aiheesta kuinka kestävä ruokajärjestelmä luo mahdollisuuksia kestävän kehityksen yrityksille.

Ota yhteyttä – jutellaan lisää siitä, kuinka yrityksesi voi hyödyntää kestävän kehityksen muutosta!