25.03.2021

Mtech toteuttaa Snellmanin tuottajapalvelun

Snellman on valinnut Mtechin toteuttamaan sähköisen tuottajapalvelunsa Anelma 3:n.

Anelma 3 toimii Snellmanin Lihanjalostuksen alkutuotannon toiminnan suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmänä ja viestintäkanavana. Anelma 3 on tärkein Snellmanin ja sen tuottajien välinen viestinnän ja tietojenvaihdon kanava. Järjestelmä sisältää muun muassa eläinilmoituksia ja noutoja, online-raportointeja teurastuloksista, sähköisiä tilityksiä ja raportteja, tiedot tilojen eläinmääristä sekä uutisia ja ilmoituksia Snellmanilta.

Tuottajat hyötyvät Anelma 3:n ominaisuuksista tilansa toiminnan suunnittelussa ja hallinnassa. Snellmanille ne antavat työkaluja tuotantoprosessien ohjaukseen, jotta lihantuotannon yli- ja alijäämätilanteiden ennakointi ja niihin reagointi helpottuu.

Anelma 3 tuo Snellmanin tuottajapalvelun teknisesti tähän päivään ja vastaa muuttuneisiin käyttäjätarpeisiin. ”Alkutuotannon toimintaympäristö on muuttunut aika lailla vuosien varrella ja jatkaa muuttumistaan tilakoon kasvaessa ja tilamäärän vähetessä. Tämä asettaa suurempia vaatimuksia muun muassa prosessien johtamiseen, raportointiin eri tasoilla ja käyttäjähallintaan”, alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs Snellmanilta sanoo.

Anelma 3 toteutetaan Minun Maatilani -palvelussa käytettyjä ratkaisuja hyödyntäen. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

”Yhteistyökumppanin valinnassa meille oli tärkeää, että säilytämme tuottajasuuntaisen profiilimme alkutuotannossa. Oli selvä etu, että Mtech on erikoistunut ohjelmiin, joissa maatilojen tarpeet ovat keskiössä.”

Alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnas, Snellman

Yritysten pidemmän aikavälin yhteisenä tavoitteena on syventää yhteistyötä ja ratkaista myös muita Snellmanin liiketoiminnallisia tavoitteita digitalisaation keinoin. ”Snellmanin kanssa solmittu sopimus tuottajapalvelun toteutuksesta on meille arvokas asia ja tärkeä askel yhteisellä matkalla. Digitalisaatio luo organisaatioille uudenlaisia mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan ja sidosryhmiään. Haluamme olla tuossa palvelukehityksessä Snellmanin tukena”, Petri Oinonen, Mtechin Asiakasratkaisut Suomi -yksikön johtaja, sanoo.

Snellmanin Lihanjalostus Oy on pietarsaarelainen perheyritys, joka on valmistanut korkealaatuisia liha- ja leikkeletuotteita jo 70 vuotta. Toimintaan kuuluvat alkutuotanto, teurastus, lihan paloittelu ja jalostus sekä erilaisten lihavalmisteiden valmistus. Tuottajapalvelu palvelee valmistuttuaan Snellmanin henkilökunnan lisäksi 2 000 naudan- ja sianlihantuottajaa.

Lue lisää elintarvikeketjun digitalisoinnista, jota teemme Mtechillä!