24.03.2023

Järjestelmä­integraatiolla aukotonta tiedonsiirtoa ruokaketjussa

Datan integrointi on välttämätöntä, kun halutaan varmistaa suurten datamäärien tehokas tiedonkulku eri järjestelmien välillä. Mtechin elintarvike- ja digiosaaminen on ollut merkittävien kansainvälisten dataintegraatioprojektien taustalla. Integraatioratkaisuista on hyötyä koko elintarvikeketjulle.

Järjestelmäintegraatiot mahdollistavat erilaisia asioita, lähtien maatilayrittäjän työn helpottamisesta tietojen siirtyessä hänen haluamiinsa järjestelmiin ja päätyen tukemaan koko elintarvikeketjun tuottavuutta, jäljitettävyyttä ja kykyä vastata muuttuviin haasteisiin.

Kansallisen huoltovarmuuden merkitys on korostunut viime kuukausina. Tiedon kulku ja hyödynnettävyys ruokaketjun lenkkien välillä sekä yhteistyö ketjussa ovat erittäin merkityksellisiä myös huoltovarmuuden näkökulmasta.

Integraatioratkaisu tuo tehoa tuotosseurantaan kansainvälisesti

iDDEN (International Dairy Data Exchange Network) on maailman suurin lypsykarja-alan yhteistyöverkosto. Siihen kuuluu lypsykarjatalouden tuotosseurantaorganisaatioita 13 eri maassa. iDDENin tiedonsiirtoratkaisut koskevat yli 200 000 karjaa, 20 miljoonaa lypsylehmää ja yli puolta maailman tuotosseurannassa olevista eläimistä.

iDDEN kehittää teknologiaratkaisua Nordic Cattle Data eXchange (NCDX) -palvelun pohjalta, jonka se osti pohjoismaisilta neuvontaorganisaatioilta vuonna 2020. Palvelu on kehitetty ratkaisemaan integraation haasteita ja yksinkertaistamaan laitevalmistajien ja tuotosseurantaorganisaatioiden välisiä tiedonsiirtoratkaisuja.

iDDEN keskittyy NCDX:ssä toteuttujen toimintojen laajentamiseen ja parantamiseen, esimerkiksi pilvipalvelupohjaisiin järjestelmiin integroitumiseen. Mtech on ollut koko ajan NCDX:n tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä. Mtech on myös yksi iDDENin tärkeimmistä teknologiatoimittajista.

”iDDEN tarjoaa tiedonsiirtopalveluja, jotka yhdistävät saumattomasti lypsykarjatilojen laitteet ja ohjelmat alan kansallisiin tietojärjestelmiin ja tietokantoihin. iDDENin perustana ovat vahvat omien tietojen hallinnan ja luvallisen tietojen jakamisen periaatteet”, sanoo Reinhard Reents, iDDENin ja sen yhden omistajan, saksalaisen VIT:n, toimitusjohtaja.

Eläinten terveys ETT ry on pitkäaikainen asiakkaamme. Lue, miten nautatilojen terveydenhuollon järjestelmä Nasevasta rakennettiin merkittävä työkalu koko elintarviketeollisuudelle tai miten mobiilisovellus NasevaHealthApp helpottaa käyttäjiensä arkea.

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia

Eläinten terveys ETT ry.

Nasevasta rakennettiin merkittävä työkalu koko elintarviketeollisuudelle. Palvelu yhdistää tiedot eri järjestelmistä yhteen paikkaan alan toimijoiden hyödynnettäväksi.

Eläinterveyden mobiilisovellus ETT ry:lle

Mobiilisovellus on työkalu eläinten terveyden parantamiseen. Suosittu sovellus on helppo ottaa käyttöön myös muilla toimialoilla.