12.04.2022

Integraatio tietojärjestelmä­uudistuksen turvaajana

Tietojärjestelmien uudistukset ovat väistämättömiä, sillä teknologia kehittyy ja yritysten toimintaympäristö muuttuu.

Joskus tietojärjestelmäuudistuksella pitäisi pystyä vastaamaan muuttuviin tarpeisiin hyvinkin nopeasti. Järjestelmien täydellinen uudistaminen kerralla on kuitenkin vaikeaa ja kallista. Integraatio on ratkaisu, jolla voidaan saada lisäaikaa tarvittaville muutoksille.

Hyvä esimerkki integraation hyödyntämisestä tietojärjestelmäuudistuksessa on Mtechin ProAgrian ja Faban kanssa toteuttama asiakasrekisteriuudistus. Asiakasrekisteri oli teknisesti ikääntynyt, eikä vastannut kaikkiin liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Se uudistettiin modulaariseksi API-rajapintoja käyttäväksi ratkaisuksi.

Kymmenet sovellukset käyttävät asiakasrekisterin tietoja, ja tiedon kulku oli turvattava sataprosenttisen varmasti myös uudistuksen aikana. Kaikkien sovellusten rajapintojen päivittäminen kerralla olisi ollut valtava liiketoiminnallinen riski.

Sovellusten rajapintoja päädyttiin uudistamaan vähitellen yksi kerrallaan. Tämä edellyttää sitä, että tarvittava data siirtyy uudistetusta asiakasrekisteristä myös niihin järjestelmiin, joiden muutoksia ei ole vielä tehty. Tietojen kulku uudistuksen aikana turvattiin sanomapohjaisella integraatiolla, jonka avulla asiakasdata siirretään pienellä viiveellä myös niihin järjestelmiin, joiden rajapintoja ei ole vielä uudistettu. Näin vanhojen sovellusten muutostöitä voidaan tehdä vähitellen, ja liiketoiminnalliset riskit pysyvät pieninä.

Mietityttääkö yrityksesi tietojärjestelmien elinkaaren vaihe? Kirjoitamme blogissa pian myös siitä, miten tietojärjestelmien elinkaaren vaihe selvitetään ja löydetään ratkaisut, jotka selvityksen tulos vaatii!

Lue myös muista syistä tehdä integraatioratkaisu, kuten tarve tietovarastojen yhdistämiseen, tulonhankinta ja rahansäästö, käyttökokemuksen parantaminen ja tiedon standardointi.

Ota yhteyttä!

Kuva: Jouni Ojanen

Jouni Ojanen

Tiimiesimies, arkkitehtuurit
Mtech Digital Solutions

jouni.ojanen@mtech.fi