20.12.2022

Elintarvikeketjun digitalisaation reseptikirja

Elintarvikeketjun digitalisaatio on viime vuosina lisääntynyt kiihtyvällä tahdilla. Yksi digitalisaation keskeisistä eduista on kyky yhdistää asiakasyrityksen sisäisten toimintojen lisäksi myös ulkoisia palveluita sujuvaksi prosessiksi. Toisaalta tämä monen sidosryhmän varaan rakennettu prosessi tuo ylläpidolle vaateita, jotta pysytään palveluiden muutoksissa ja kehityksessä kuskin paikalla. Moni elintarvikeketjun toimija on päässyt tämän haasteen varmasti toteamaan kuluneen vuoden aikana.

Tietoturvallisempaa

Tietoturva on elintarvikeketjun digitalisoinnin tärkeimpiä ainesosia. Sen olemassaoloa ei normaalitilanteessa huomaa, mutta sen puuttuessa saattaa keitto jäädä lautaselle ja kinkku syömättä ja kerrannaisvaikutukset voivat tilanteesta riippuen olla merkittäviä. Vaikka digitalisaation kehitys tuo mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia, nostaa se myös tietoturvan näkökulmasta uusia huomioitavia riskitekijöitä. Kun järjestelmän perusasiat on huomioitu ja kunnossa, voi asiakas rauhallisin mielin keskittyä muuhun toiminnan kehittämiseen ja maustamiseen.

Tehokkaampaa, kestävämpää ja avoimempaa

Digitalisaatiolla voidaan tehdä elintarvike-ekosysteemistä tehokkaampaa ja kestävämpää mahdollistamalla sujuvampi tiedon ja prosessin virtaus. Esimerkiksi digitaaliset jäljitys- ja laadunvalvontajärjestelmät auttavat varmistamaan, että ruoka on turvallista ja korkealaatuista. Samalla mahdollistetaan ruokahävikin hallinta, joka on kustannusten kohoamisen myötä entistä tärkeämpi tekijä arvokkaiden raaka-aineen ja tuotantopanosten käytön osalta kaikissa ruokaketjun vaiheissa. Lisäksi digitaaliset toimitusketjun hallintajärjestelmät mahdollistavat koko toimitusketjun seurannan pellolta pöytään ja tuovat läpinäkyvyyttä ja reagointikykyä elintarvikeketjun sidosryhmille.

Vaikka turvallinen ruoka on meille suomalaisille arkipäivää ja monesti myös itsestäänselvyys, on se meille myös kunnia-asia.

Elintarvikeketjun digitaalisilla mausteilla mahdollistetaan se, että voimme jatkossakin seisoa sanojemme takana turvallisen ruoan osalta.

Kehityksen kärjessä, perusasioiden äärellä

Yhteenvetona voidaan todeta, että ruokaketjun digitalisointi on meille Mtechillä asiakasprosessien ratkaisemista asiakkaan toiminnan kokonaisuudet huomioiden.

Tärkeimmät edut ovat arvokkaan raaka-aineen tehokkaampi hyödyntäminen ja parantunut toiminnan ja tuotteen kokonaislaatu.

Tulevaisuudessa ruokaekosysteemi digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla ja kehitys tuo nopeasti mukanaan mahdollisuuksia, joita arjen pyörityksessä ei osata vielä ajatellakaan. Samalla on tärkeä muistaa pysyä myös niiden perusasioiden äärellä, jonka varaan koko elintarvikeketjumme rakentuu.

Meillä on ollut etuoikeus olla tämän muutoksen ja kehityksen veturina yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kiitämme teitä kaikkia, että olette mukana tässä muutoksen matkalla ja matkamme jatkuu elintarvikeketjun reseptikirjan kirjoittajana myös tulevina vuosina.

Tutustu asiakastarinoihin

Kuva: Antti Laukkonen

Antti Laukkonen

Antti Laukkonen
Johtaja, Suomi

antti.laukkonen@mtech.fi
Lisää kirjoittajasta