02.02.2022

AFarCloud – hiilijalanjälkilaskenta työkaluksi maitotiloille

Mtech oli mukana kehittämässä maatalouden tulevaisuuden ratkaisuja marraskuun lopussa päättyneessä AFarCloud-hankkeessa. Keskityimme hankkeessa nurmentuotannon, kotieläintalouden ja ympäristövaikutusten laskennan kehittämiseen.

Kehitimme hankkeessa Biocode Oy:n kanssa sovelluksen, jolla tuodaan maidontuotannon hiilijalanjälki näkyväksi maidontuottajalle. Tilakohtaisen hiilijalanjäljen laskeminen on käytännössä hyvin työlästä. Se edellyttää koko tilan tuotannon läpikäymistä sekä peltokasvien että eläintuotannon osalta ja näiden molempien laskennallista käsittelyä elinkaarianalyysin menetelmillä. Hankkeessa kehitetty sovellus tarjoaa tuottajalle helpomman vaihtoehdon: tuotetun maidon vuosittaisen hiilijalanjäljen voi laskea syöttämällä sovellukseen vain muutaman muuttujan arvoja, vaikka varsinaisessa laskennassa käsitellään yhteensä satoja, ellei tuhansia, parametreja. Tuottaja voi arvioida esimerkiksi eläinmäärän tai tuotoksen muutoksen vaikutusta hiilijalanjälkeen muuttamalla näiden muuttujien arvoja.

Vaikka hiilijalanjäljellä ei ole vaikutusta tuottajalle maksettavaan maidon hintaan, tieto voi vaikuttaa tilan päätöksiin energian kulutuksessa tai tuotantopanosten käytössä.

Sovellus tarjoaa arviointityökalun, joka huomioi tilan tuotannon kokonaisvaltaisesti. Sitä voidaan verrata vuosittaiseen tilinpäätökseen. Näkökulma vain on toinen.

Lue myös hankkeessa kehittämistämme nurmenviljelyn ja kotieläintuotannon sovelluksista! Seuraamme kiinnostuneina, päätyykö jokin hankkeessa kehitetyistä ratkaisuista sellaisenaan tai paranneltuna kaupallisille markkinoille.

AFarCloud (Aggregate Farming in the Cloud)