27.02.2023

Tulevaisuuden elintarvikeketjun kilpailukyky tehdään tiedolla johtamisella

Tulevaisuuden elintarvikeketjun kilpailukyky perustuu yhä enemmän tiedolla johtamiseen.

Elintarvikeketju on laaja kokonaisuus, jossa on useita toimijoita aina viljelijöistä jalostajiin, jakelijoihin, kauppoihin ja kuluttajiin asti. Tiedolla johtaminen on kriittinen osa elintarvikeketjua, sillä se mahdollistaa parempien päätösten tekemisen, tehokkaammat prosessit ja tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamisen.

Tehdään tiedosta hyödynnettävää

Nykyään yrityksille kertyy valtavat määrät dataa, joka vaatii paljon jalostamista ollakseen käyttökelpoista tiedolla johtamiseen.

Ne yritykset, jotka onnistuvat tiedon jalostamisessa ja hyödyntämisessä päätöksenteon tukena, ovat niitä, jotka erottuvat muista ja luovat tiedolla johtamisesta kilpailuedun.

Erilaiset integraatioratkaisut järjestelmien välillä tai tietovaraston rakentaminen keskitettyä analysointia varten auttavat lähes jokaista yritystä luomaan irrallisista tietolähteistä eheämpää ja paremmin liiketoiminnassa hyödynnettävää informaatiota. Vaatimukset elintarvikeketjun läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä kohtaan kasvavat ja tämä edellyttää aukotonta tiedonsiirtoa.

Suurten tietomäärien oikealla hallinnalla voidaan oppia ja kehittää prosesseja jatkuvasti. Samalla valmistuksen kustannukset ja laatu pysyvät kilpailukykyisinä. Materiaalin virtauksen jäljittämisellä mahdollistetaan arvokkaan raaka-aineen hyödyntämisen ja hävikin hallinnan, joka on yksi elintarviketeollisuuden tärkeimmistä haasteista. Tiedolla johtaminen auttaa hallitsemaan riskejä ja parantaa elintarviketurvallisuutta läpi ketjun.

Tehoa optimoinnista

Optimointi on olennainen osa tiedolla johtamista.

Oikeat teknologiat ja työkalut auttavat yritystäsi vastaamaan paremmin muuttuviin markkina- ja asiakastarpeisiin, mikä parantaa joustavuutta ja kilpailukykyä.
Optimoinnin avulla elintarvikeketjussa saadaan useita tehokkuusetuja, kuten:

1. Kustannusten vähentäminen
2. Laadun parantaminen
3. Tuottavuuden kasvattaminen
4. Ympäristövaikutusten vähentäminen
5. Tehokkaammat tuotannon ja alihankinnan prosessit

Luotettava kumppani tiedolla johtamiseen

Tiedolla johtaminen auttaa hallitsemaan riskejä ja parantamaan elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi, jos raaka-aineessa havaitaan epäpuhtauksia, jäljitettävyyden mahdollistamalla tiedolla voidaan tunnistaa vaarassa olevat erät ja estää niiden päätyminen kuluttajien käsiin.

Tarjoamme kattavia tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedon keräämisen ja analysoinnin kaikilta elintarvikeketjun osa-alueilta. Näin voit tehdä parempia päätöksiä, optimoida tuotantoprosesseja ja parantaa viestintää kaikkien toimijoiden välillä.

Olethan mukana teknologisessa kehityksessä?

 

Tiedolla johtamisen painoarvo elintarvikeketjun kriittisenä menestystekijänä kasvaa. Miten tiedolla johtaminen toteutuu omassa organisaatiossasi?
Nykyinen teknologinen kehitys antaa meille lähes rajattomat mahdollisuudet kerätä ja hyödyntää tietoa.

Tulevaisuudessa tiedolla johtamisella on entistä merkittävämpi rooli, kun älykkäät järjestelmät ja tekoäly auttavat meitä tekemään vielä parempia päätöksiä ja hallitsemaan elintarvikeketjua entistä tehokkaammin.

Me autamme!

Yhteistyössä Mtechin kanssa voit olla varma, että tiedolla johtamisesta tulee merkittävä osa liiketoimintaasi ja että hyödyt sen tuomista eduista elintarvikeketjussa. Ole yhteydessä, niin keskustellaan lisää siitä, miten voimme auttaa sinua parantamaan yrityksesi toimintaa ja saavuttamaan tavoitteesi.

Kuva: Antti Laukkonen

Antti Laukkonen

”Olemme perusasioiden äärellä, vaikka nykyinen teknologinen kehitys antaa meille lähes rajattomat mahdollisuudet kerätä ja hyödyntää tietoa. Tulevaisuudessa tiedolla johtamisella on entistä merkittävämpi rooli, kun älykkäät järjestelmät ja tekoäly auttavat meitä tekemään vielä parempia päätöksiä ja hallitsemaan elintarvikeketjua entistä tehokkaammin”

Antti Laukkonen, Johtaja – Suomi

antti.laukkonen@mtech.fi
+358 40 183 7252