28.06.2022

Tieto virtaa elintarvikeketjun hyödyksi

Teknlogiajohtajamme Jarkko Ilomäki kertoi näkemyksiään maatalouden ja elintarvikeketjun digitalisaatiosta Kauppalehden Tulevaisuuden elintarviketeollisuus -liitteessä kesäkuussa. Lue artikkeli tästä:

Tieto virtaa maatalouden toimijoiden hyödyksi

Energiatehokkuus ja tuotantopanosten kohdistettu käyttö ovat kehittyneet maataloudessa viime vuosien aikana huimasti. Esimerkiksi täsmäviljelyssä satelliittikuvat ja paikkatieto auttavat kohdentamaan toimenpiteitä sekä ajallisesti että paikkakohtaisesti.

“Miten data virtaa pellolta pöytään ja takaisin? Miten tuottajat saavat tietoa kuluttajien mieltymysten muutoksista? Miten hyödynnetään digitalisaatiota sadon tuottavuuden parantamiseksi ja eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi? Maataloudessa on todella pitkälle integroituja prosesseja ja syvää digitalisaation hyödyntämistä”, Mtech Digital Solutions Oy:n teknologiajohtaja Jarkko Ilomäki sanoo.

“Seminologien reitit optimoidaan paikkatietoa ja ajantasaista laskentaa käyttävällä algoritmilla koko Suomen tasolla. Näin säästyy aikaa ja polttoainekustannuksia. Eläinten terveydenhuolto on erittäin hyvällä tasolla, sillä esimerkiksi lääkitysten seuraaminen ja kohdistaminen tarpeen mukaisesti onnistuu sovelluksilla ja niiden välisen tiedonsiirron avulla”, Ilomäki kertoo esimerkkejä digitalisaation hyödyistä elintarvikeketjussa.

Teknologiaosaaminen kohtaa maatalouden asiantuntijuuden

Mtech Digital Solutions Oy on ainutlaatuinen yhdistelmä teknistä osaamista ja kokonaisvaltaista elintarvikeketjun ymmärrystä. “Meillä agronomi ja insinööri istuvat samassa tiimissä. Luomme älykkäitä digitaalisia ratkaisuja logistiikasta ruokaturvallisuuteen, biotalouteen ja kestävyyteen. Olemme toimijoiden välissä oleva liimaelementti ja silta, joka varmistaa tiedon sujuvan liikkumisen ja jäljitettävyyden koko ruokaketjussa, niin maatiloilla kuin teollisuudessakin. Toimimme integraattorina kansainvälisissä hankkeissa kuten Gaia-X, joka mahdollistaa suomalaisen maatalousosaamisen pääsyn suoraan kansainvälisille palvelumarkkinoille”, Ilomäki kertoo.

Mtech on myös tuotosseurantajärjestöjen yhteenliittymä iDDENin teknologiatoimittaja. iDDEN toimii siltana tuotosseurantajärjestelmien sekä laitevalmistajien tiedonvaihdossa. Näin eri maissa ylläpidettäviä erilaisia ratkaisuja tarvitaan paljon vähemmän. Yli 20 miljoonan eläimen tiedot kulkevat iDDENin palvelun kautta.

Kirjoittaja: Kati Halonen