Mtech toteuttaa järjestelmän, joka yksinkertaistaa lypsykarjatalouden tiedonsiirron ympäri maailman