05.11.2020

Mtechin toteuttama järjestelmä yksinkertaistaa lypsykarjatalouden tiedonsiirron ympäri maailman

Mtech Digital Solutions Oy:n teknisesti toteuttama yhteispohjoismainen NCDX on valittu palveluksi, joka yhdistää tuotosseurantajärjestelmien ja lypsyasema- ja robottivalmistajien tiedot yhteen eri maissa.

Nyt tietojen yhdistäminen tehdään järjestelmien välillä erikseen käyttäen eri teknologioita ja standardeja eri osapuolten välillä. Kun laitevalmistajat ja tuotosseurantaorganisaatiot integroituvat International Dairy Data Exchange Network iDDENin palveluun, eri maissa ylläpidettäviä erilaisia rajapintajärjestelmiä tarvitaan paljon vähemmän.

Palvelu helpottaa maatilayrittäjien arkea, luo mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiseen ja tuo kustannussäästöjä kaikille osapuolille.

”NCDX:n (Nordic Cattle Data eXchange -palvelun) valinta teknologiapohjaksi iDDENin ratkaisuun on osoitus Pohjoismaiden ja Mtechin korkeasta maatalouden teknologiaosaamisesta. Ymmärrämme, miten tietoa luodaan, integroidaan ja jalostetaan maatilayrittäjien eduksi. Mtech on ylpeä roolistaan iDDENin teknologiatoimittajana. Sopimus avaa myös Mtechille uusia mahdollisuuksia nopeuttaa entisestään kasvuaan kansainvälisillä markkinoilla”, Mtechin toimitusjohtaja Christian Jurvanen sanoo.

Pohjoismaiset neuvontaorganisaatiot ovat kehittäneet NCDX-rajapintapalvelua yhteistyössä vuodesta 2014. Sen tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä on ollut koko ajan Mtech.

Kaksi vuotta sitten perustettiin iDDEN, jonka edustamat tuotosseurantaorganisaatiot toimivat 13 maassa. iDDEN on valinnut NCDX:n infrastruktuuriratkaisuksi, jonka pohjalta iDDEN kehittää nyt järjestelmäänsä yksinkertaistamaan laitevalmistajien ja tuotosseurantaorganisaatioiden välisen tiedonsiirron. Se koskee yli 200 000 karjaa, 20 miljoonaa lypsylehmää ja yli puolta maailman tuotosseurannassa olevista eläimistä. iDDENin NCDX-ratkaisu on moderni pilvipohjainen tiedonsiirtopalvelu, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin.

iDDEN, joka on yhdistänyt lypsykarjatalouden toimijat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, on jatkossa merkittävä teknologian ja palveluiden kehittäjä toimialalla.

Yksi iDDENin perustajajäsenistä on NCDX aps, josta Mtech omistaa osan. Muut perustajajäsenet ovat lypsykarjatalouden toimijat hollantilainen CRV, australialainen DataGene, kanadalainen Lactanet, amerikkalainen National Dairy Herd Information Association, Itävallan ja Saksan yhteinen RDV ja saksalainen Vit.

Lisätietoja saat iDDENin tiedotteesta.