Mtech mukana tutkimassa koneoppimista viljan satotason ennustamisessa

Petteri Nevavuori, Mtechin koneoppimisasiantuntija, esittelee monesta eri datalähteestä koostetun peltotiedon käyttökelpoisuutta satotason ennustamisessa FinDrones-konferenssissa tänään. Nevavuoren tutkimuksessa on yhdistetty droonien ja satelliittien avulla kerättyjä kaukokartoitusaineistoja sekä maaperä- ja sääaineistoja.

Mtech on panostanut maataloudesta tuotetun datan ja nykyaikaisten koneoppimismenetelmien tuotekehitykseen useamman vuoden ajan. Tutkimusyhteistyötä on tehty muuan muassa Tampereen Yliopiston kanssa drooni- ja kaukokartoitusaineistojen hyödyntämisessä kuvantunnistukseen pohjaavassa viljan satotason ennustamisessa.

Tampereen Yliopisto on päävastuussa jo toista kertaa järjestettävässä FinDrones-konferenssissä, jossa droonien kanssa työskentelevät tutkimusorganisaatiot kokoontuvat yhdessä alan asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa esittelemään tutkimustensa viimeisimpiä tuloksia. Mtech osallistuu konferenssiin yhtenä tutkimustuloksiaan esittelevistä organisaatioista.