Mtech lahjoittaa tänä jouluna 2000€ Itämeren hyväksi

Mtech Digital Solutions lahjoittaa jouluna 2019 2000€ Itämeren hyväksi tehtävään työhön. Itämerta pidetään yhtenä maailman saastuneimmista meristä. Itämeren ekosysteemiä uhkaa muun muassa ilmastonmuutoksesta ja meren rehevöitymisestä johtuva monimuotoisuuden köyhtyminen.

Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Eläköön Itämeri! -joulukampanja kerää varoja Itämeren ekologisen tasapainon palauttamiseksi. BSAG:n mukaan kampanjassa kerätyt varat käytetään Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseen, ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, vaarallisten aineiden riskien minimointiin ja turvallisen merenkulun edistämiseen.

”Olemme halunneet keskittää lahjoitukset yhteen kohteeseen vuosittain, sillä näin saamme aikaan näkyviä ja todellisia tuloksia. Valitsimme tänä vuonna kohteeksi Itämeren, koska haluamme omalta osaltamme olla mukana ympäristömme monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ympäristön hyvinvointi ja ilmastonmuutoksen hillitseminen on meille konsernina tärkeää, mikä näkyy esimerkiksi ympäristövaikutuslaskentaa tekevän tytäryhtiömme Biocoden toiminnassa. Tämän lahjoituksen avulla pystymme konkreettisesti auttamaan BSAG:ta tärkeässä työssä”, kertoo Mtechin toimitusjohtaja Christian Jurvanen.