10.11.2017

Mtech perustaa Biotalouden Innovaatiopalkinnon

Tiedote 10.11.2017, vapaa julkaistavaksi

Biotalouden digitaalisia ratkaisuja tarjoava Mtech Digital Solutions Oy perustaa Biotalouden Innovaatiopalkinnon. Vuoden 2018 Biotalouden Innovaatiopalkinnolla etsitään innovaatioita, joilla vähennetään vierasesineiden päätymistä nautojen rehuun. Innovaatiopalkinnon avulla Mtech pyrkii edistämään keinoja, joilla erityisesti roskien pääsy rehun sekaan estetään. Lisäksi Mtech haluaa lisätä tietoutta roskaamisen luonnolle ja eläimille aiheuttamista ongelmista.

Biotalouden Innovaatiopalkinto 2018 – Ei vierasesineitä nautojen rehuun

Vuoden 2018 Biotalouden Innovaatiopalkinnolla etsitään innovaatioita, joilla vähennetään vierasesineiden päätymistä nautojen rehuun.

Mtechin kesällä 2017 tekemän kyselyn tulosten perusteella suuri joukko suomalaisten nautatilojen nautoja kuolee tai sairastuu luontoon heitettyjen juomatölkkien vuoksi. Teiden varsille heitetyt tölkit päätyvät pelloille ja silppuuntuvat rehun sekaan aiheuttaen naudoille vakavia sisäisiä vammoja. Merkittävä osa tiloista kärsii myös muiden roskien, kuten lasinsirujen ja muovin aiheuttamista haitoista.

Biotalouden Innovaatiopalkinto on avoin kaikille. Jaettavaa palkintoa voi hakea yksittäinen henkilö tai ryhmä.

Innovaatiopalkinnon suuruus vuonna 2018 on 3.000 €.

Palkinnon hakuaika on 10.11.2017-1.3.2018.

Innovaatiopalkintoehdotukset pyydetään lähettämään digitaalisessa muodossa osoitteen http://blogi.www.mtech.fi/biotalouden-innovaatiopalkinto kautta.

Palkinnon saaja/saajat julkistetaan samana päivänä, kun Viikin tutkimustilan naudat kirmaavat kesälaitumelle keväällä 2018, kuitenkin viimeistään 15.5.2018.

Lisätietoja:

Biotalouden Innovaatiopalkinnon yhteyshenkilö:

Juha Taina

Palkintoraadin sihteeri

Kehityspäällikkö

Mtech Digital Solutions Oy

juha.taina@www.mtech.fi

020 747 2380

Lisätietoa Biotalouden Innovaatiopalkinnosta, sen säännöt ja arviointikriteerit löytyvät osoitteesta http://blogi.www.mtech.fi/biotalouden-innovaatiopalkinto.

Mtechin kesällä 2017 tekemästä kyselystä voi lukea lisää täältä.