13.05.2020

Mitä digitalisaatio liiketoiminnassa tarkoittaa, ja mitä hyötyä siitä on?

Onnistunut liiketoiminnan digitalisointi vaatii kykyä ajatella uudella tavalla. Halu päivittää vanhoja käytäntöjä ei riitä.

Digitalisoituminen on perinteisesti tarkoittanut tietotekniikan yleistymistä: arkielämän toimintoja on tietokoneistettu. Olemassa oleva toimintatapa on usein tehty tai kuvattu tietoteknisesti.

Liiketoimintalähtöinen digitalisaatio ei sen sijaan vain päivitä vanhaa. Tehokas digitalisaatio liiketoiminnassa tarkoittaa kokonaan uusien toimintatapojen mahdollistamista ja käyttöönottoa. Se taas on sekä haaste että mahdollisuus.

Jotta digitalisaatio liiketoiminnassa onnistuu, on pystyttävä päästämään irti vanhoista toimintatavoista. Vasta se tekee digitalisaatiosta liiketoimintalähtöistä ja mahdollistaa säästöjen syntymisen. Vaikka digitalisaatioprojekti vie rahaa, tuo se työvoimaa vaativien rutiinien poistuttua säästöjä, jotka tekevät muutoksen kannattavaksi.

Liiketoiminnan on oltava digitalisaation pontimena.

Lähes kaiken voi digitalisoida, ainakin osittain. Tyypillisesti liiketoiminnassa digitalisoidaan toistuvia toimenpiteitä ja tuodaan digitaalisia apuvälineitä arkeen. Yksittäisiä rutiineja on helppo digitalisoida esimerkiksi laskutuksessa.

Energiayhtiöiden asiakasportaalit ovat esimerkkejä liiketoimintalähtöisestä digitalisoinnista, joka ulottuu kuluttajiin ja loppukäyttäjiin asti. Digitalisoimalla käyttäjien tiedot kuluttajanäkymäksi tarjotaan kuluttajalle tietoa omasta sähkönkulutuksesta ja sen suhteesta muiden talouksien kulutukseen. Laskutuksen sähköistäminen ja liittäminen asiakasportaaliin on vähentänyt yhtiöiden asiakaspalveluresurssien tarvetta. Mtech on toteuttanut asiakasportaali Assarin Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle.

Assari-projekti on hyvä esimerkki Mtechin kokonaisketterästä ja asiakaslähtöisestä tavasta digitalisoida asiakkaansa liiketoimintaa. Hommaa on tehty yhdessä ja hyvällä tekemisen meiningillä. Se innostaa asiakastakin!