01.07.2022

Lisää tehoa yhtenäisellä järjestelmä­arkkitehtuurilla

Järjestelmäarkkitehtuuri on yrityksen ohjelmistojen kokonaisuus, joka rakentuu vuosien aikana usein suunnittelemattomasti. Siksi sen tarkastelu on tärkeä osa tietojärjestelmäkartoitusta. Kartoituksen ja sen perusteella tehtyjen toimenpiteiden jälkeen yrityksen käytössä on eheämpi ja tehokkaampi kokonaisuus.

Lähdekoodi on avain ohjelmistoon – älä anna sen ruostua

Lähdekoodi muodostuu ohjelmoiduista komennoista, joiden perusteella ohjelmisto toimii. Sen laatu voi joko helpottaa tai hankaloittaa ohjelmiston ylläpitoa. Tietojärjestelmäkartoituksessa selvitetään, onko lähdekoodin ohjelmoinnissa noudatettu parhaita ohjelmointikäytäntöjä. Kartoituksessa tarkastellaan, onko koodi kirjoitettu yhdenmukaisesti ja dokumentoitu riittävän tarkasti, ja onko siinä huomioitu poikkeustilanteet ohjelmiston käytössä.

Toinen Järjestelmäarkkitehtuurin kulmakivi ovat käytetyt suunnittelumallit. Hyvässä arkkitehtuurissa ne ovat tarkoituksenmukaisia ja tekevät sovellusten jatkokehityksestä ja laajentamisesta helppoa. Jos ohjelmistojen toiminnallisuudet on pilkottu ja kerrostettu loogisesti eikä eri osien välisiä kovia riippuvuuksia juuri löydy, niiden ylläpito on helppoa. Kovat riippuvuudet aiheuttavat sen, että yhtä järjestelmän osaa muutettaessa on muutettava myös muita siitä riippuvaisia osia.

Skaalautuvuutta ja yhtenäisyyttä etsimässä

Sovelluksen pitää skaalautua aina käyttöliittymästä liiketoimintalogiikkaan ja tietovarastojen käsittelyyn asti. Silloin käyttökuorma ja myös sen poikkeukselliset kasvupiikit on huomioitu, ja sovellukset toimivat moitteettomasti myös poikkeustilanteissa.

Yrityksen Järjestelmäarkkitehtuuri saattaa olla sirpaleinen, koska erilaisia sovelluksia päätyy yrityksen käyttöön esimerkiksi yritysostojen myötä. Yksi tietojärjestelmäkartoituksessa syntyvistä toimenpideohjeista onkin Järjestelmäarkkitehtuurin yhdenmukaistaminen. Yhtenäisen kokonaisuuden ylläpitoon ei tarvita erilaisten teknologioiden osaajia, eikä ylläpito jää kiinni yhdestä erikoisosaajasta.

Onko alusta oikea?

Maksimoimalla sovellusten infrastruktuurin käyttöaste ja minimoimalla sen ylläpitokustannukset syntyy säästöä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistetään sovelluksia samalle palvelimelle ja esimerkiksi samoihin testi- ja tuotantoympäristöihin, toki tietosuojan vaatimusten rajoissa. Koska siirrettävät ja käsiteltävät datamäärät ovat suuria, pelkästään oikeanlaisen alustan valinta tuottaa säästöä.

Tietojärjestelmäkartoituksessa tarkastellaan myös sitä, ovatko kaikki nykyiset toiminnallisuudet tarpeellisia. Tarpeettomaksi käyneen toiminnallisuuden käyttämät resurssit kannattaa siirtää muuhun käyttöön.

Lue lisää tietojärjestelmäkartoituksesta ja sen osa-alueista sekä yrityksen tietoturvasta ja sovelluksen elinkaaresta, jonka tilanne selviää kartoituksessa.