23.11.2022

Johda tiedolla ruokaketjussa

Tiedolla johtaminen on yritykseen kertyvän datan hyödyntämistä päätöksentekoon. Sitä voidaan hyödyntää historian analysointiin ja ennen kaikkea tulevaisuuden ennakointiin. Tiedolla johtaminen mahdollistaa myös nopeat päätökset muuttuvissa tilanteissa lisäten organisaation läpinäkyvyyttä tehokkuutta.

Nykyään yrityksille kertyy valtavat määrät dataa, joka ikävä kyllä ei sellaisenaan auta vielä tiedolla johtamiseen. Valtava määrä dataa ei ole itsessään arvokasta, siitä pitää pystyä suodattamaan oleellinen tieto.

Mitä enemmän dataa jalostetaan tuotteiksi, palveluiksi ja mitä enemmän sitä jaetaan, sitä arvokkaammaksi johtamisen välineeksi se muodostuu.

Joskus on hyödyllisempää hankkia tarvittava tieto itselleen muualta integraatioiden avulla. Jotta data saataisiin jaettua usean toimijan kesken, sen on oltava yhteensopivaa ja liikuttava järjestelmästä toiseen. ”Data ja integraatiot ovat Mtechin ydinosaamista jo vuosikymmenten ajalta. Mtech on toteuttanut integraatioita kotimaassa ja kansainvälisesti useiden elintarvikeketjun toimijan kanssa. Oikeastaan kaikki ratkaisumme sisältävät integraatioita,” Jarkko Ilomäki toteaa.

Mtechin toimialaosaaminen ja tekniset ratkaisut luovat tehokkaita työkaluja ruokaketjuun.

”Toimialaosaamisemme vuoksi meillä on kyky käydä keskustelua oikeista asioista ja pystymme toteuttamaan erilaisten yritysten tarvitsemat tekniset ratkaisut. Toteuttamamme ratkaisut ovat luotettavia ja toimivia.”

”Esimerkiksi kun tuottaja tekee ilmoituksen Minun Maatilani ohjelmistolla, tieto päätyy kaikille tarvittaville yhteistyökumppanille. Tämä säästää huomattavasti tuottajan aikaa, kun ilmoituksen tekeminen yhteen paikkaan riittää. Kertyneestä datasta tuottaja taas saa käyttöönsä valmiita työkaluja, kuten mittareita, tuloksia ja raportteja yrityksensä johtamiseen. Kansainvälisellä puolella olemme toteuttaneet teknisesti yhteispohjoismaisen palvelun, joka yhdistää tuotosseurantajärjestelmien sekä lypsyasema- ja robottivalmistajien tiedot yhteen eri maissa,” Ilomäki kertoo.

Mtech on tiedolla johtamisen edelläkävijä ruokaketjussa ja toteuttanut lukuisia ratkaisuja kotimaassa ja kansainvälisesti. Osaamisemme ruokaketjussa ja tiedolla johtamisessa ovat yhdistelmä, jolla syntyy tuloksia.

Ota meihin yhtettä, autamme mieluusti tiedolla johtamisessa!