25.11.2022

Globaaleilla standardeilla kohti kestävää ruokaketjua

Kuinka yrityksesi voi saavuttaa kestävyystavoitteensa ruokaketjussa?

”Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä, jotta kestävä ruuantuotanto, voitaisiin saavuttaa”,

kertoo Jarkko Ilomäki, teknologia- ja operatiivinen johtaja Mtech:sta, joka on merkittävä kotimainen elintarvikeketjun digitalisoija.

Tehokkaita työkaluja

Kestävä ruuantuotanto ja planetaariset rajat ovat nykypäivänä ihmiskunnan suurimpia haasteista. Globaalien standardien käyttäminen datan yhdistämiseksi on ratkaisevan tärkeää, jotta ruuantuotannon kestävä kehitys voidaan turvata.

”Kansainväliset GS1 -standardit mahdollistavat läpinäkyvän ja tehokkaan tiedonhallinnan, jotta maatalous voidaan integroida muihin ruokaketjun järjestelmiin. Tämän vuoksi haluamme käyttää kansainvälistä standardointia. Olemme esimerkiksi kehittämässä viljelyohjelmistoamme laskemaan lohkokohtaisia ympäristövaikutuksia”, Ilomäki toteaa.

Mtech liittyi ensimmäisenä suomalaisyrityksenä AgGatewayhin kehittämään kansainvälistä standardointia digitaaliseen maatalouteen.

AgGateway on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jossa sen yli 200 jäsentä pyrkivät ratkomaan maatalouteen ja siihen liittyvien toimialojen digitaalisia haasteita yli maantieteellisten rajojen. Tämä mahdollistaa Mtechin mukana olemisen standardoinnissa ja sen hyödyntämisessä maatalouden digitalisaatiossa yhdessä maailmanlaajuisen verkoston kanssa.

Mtech on tunnettu työstään integraatioiden parissa ruuantuotantoketjussa ja tehokkaiden työkalujen tekemisestä valtavien datamäärien käsittelyyn olennaisen tiedon esilletuomiseen.

Teknologian ja toimialaosaamisen yhdistämistä ruokaketjussa

”Mtechillä on ainutlaatuinen yhdistelmä teknologia- ja toimialaosaamisesta koko elintarvikeketjussa, jonka ansiosta voimme luoda järkevimmät ratkaisut asiakkaidemme digitaalisiin tarpeisiin. Voimme auttaa sekä teknisesti että käytännössä. Meillä on vuosikymmenten kokemus elintarvikeketjussa toimimisesta, yhdistettynä huippuluokan digitaaliseen osaamiseen. Ratkaisumme on kehitetty toimimaan yhdessä kansainvälisten standardien kanssa toimiviksi,” kertoo Jarkko Ilomäki.

“Haluamme pysytellä elintarvikeketjun edelläkävijöinä.

Tämän vuoksi työskentelemme GS1:n kanssa globaalien standardien parissa, jotta voisimme olla mukana kehittämässä ruuantuotantoa kestäväksi”, Ilomäki päättää.

Oletko kiinnostunut ottamaan yrityksesi käyttöön uusia työkaluja, jotta yrityksesi voisi saavuttaa tavoitteensa kestävyydessä? Ota meihin yhteyttä, autamme yritystäsi teknologiaosaamisellamme.