28.02.2023

ChatGPT ja maatalouden tulevaisuus: Kuinka keinoäly muuttaa maailmaa

Nopeasti suurta julkisuutta saanut ChatGPT on yhdysvaltalaisen OpenAI:n loppuvuodesta 2022 julkaisema kehittynyt kielimalli, joka kykenee keskustelemaan käyttäjän kanssa asiantuntijatasolla. Se voi auttaa ihmisiä löytämään tietoa nopeasti, auttaa opiskelijoita oppimaan uusia asioita, toimia käännöstyökaluna, auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalvelua sekä toimia keskustelukumppanina ja tukena henkilökohtaisten haasteiden käsittelyssä. Tuotetun tekstin laadussa ChatGPT on jo nyt parempi kuin valtaosa ihmisistä.

ChatGPT-tekstigenerointimalli voi auttaa maanviljelijöitä monin tavoin päivittäisissä tehtävissä. Se voi tarjota neuvoja kasvien hoitoon, antaa suosituksia lannoitteiden käytöstä ja auttaa optimoimaan viljelysatoa. Se voi tarjota ideoita uusista tuotteista tai konsepteista, auttaa taloudellisten tunnuslukujen laskemisessa sekä tarjota analyysejä sille syötetyn datan pohjalta. ChatGPT voi siis tulevaisuudessa korvata perinteisten hakukoneiden käytön merkittävässä määrin.

Tekoälyn avulla on mahdollista luoda monenlaisia sovelluksia, jotka voivat auttaa maatalouden yrityksiä. Yksi esimerkki on tuotekehitys: ChatGPT-malli voi auttaa yrityksiä kehittämään uusia tuotteita tai parantamaan olemassa olevia tuotteita. Se voi auttaa tunnistamaan kuluttajien tarpeita ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja näihin tarpeisiin.

Erityisesti ChatGPT-malli voi auttaa yrityksiä luomaan tehokkaampia markkinointistrategioita ja -kampanjoita. Se voi auttaa tunnistamaan kuluttajien käyttäytymistä ja mieltymyksiä sekä tarjoamaan parempaa ja kohdennetumpaa markkinointia. Yritykset voisivat tarjota parempaa asiakaspalvelua vastaamalla nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden kysymyksiin ja antamalla heille neuvoja. Tämän lisäksi ChatGPT voi auttaa yrityksiä hallitsemaan tietoaan paremmin ja tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnassaan.

Mtech seuraa vahvasti alueella tapahtuvia kehitysaskelia ja niiden merkitystä koko elintarvikeketjulle. Tämä teksti on tästä hyvä esimerkki, sillä aineistosta noin 90%:sti tuotettu ja käsitelty ChatGPT:n avulla.

Tekoälyn omin sanoin: ”ChatGPT:n potentiaali on valtava, ja sen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat.”

Kuva: Jarkko Ilomäki

Jarkko Ilomäki

Lisää kirjoittajasta

Jarkko Ilomäki, Teknologiajohtaja ja operatiivinen johtaja
jarkko.ilomaki@mtech.fi
+358 40 72 222 76