07.02.2024

Business Finland tukee Mtechin tutkimushanketta

Mtech Digital Solutions on saanut Business Finlandilta merkittävän rahoituksen TRACE-tutkimushankkeeseen (TRACE – Traceable and Responsible Attribute Data Creation for Food Ecosystem).

Tutkimusprojektissa selvitetään ruokasysteemin alkutuotannon attribuuttidatan luomista, jakamista ja hyödyntämistä. Tutkimus kattaa regulaation ja standardien kehitystrendien analysoinnin, ennustaen tulevia mahdollisia skenaarioita ruokasysteemin kannalta. Samalla tarkastellaan tarvittavia datalähteitä ja -tyyppejä sekä tutkitaan niiden käsittelyyn soveltuvia tietoarkkitehtuureja ja tietojärjestelmiä, ja toteutetaan attribuuttidatan hyödyntämisen testitoteutuksia.

Projektin tavoitteena on saada ruokaketju digitalisoitua tehokkaasti ja skaalautuvasti, jotta tiedot ja tietorakenteet tarjoaisivat kaikille toimijoille mahdollisimman paljon arvoa liiketoiminnan kehittämiseen ja attribuuttidatan hyödyntämiseen. Tutkimushankkeen aloittaminen liittyy Mtechin uuteen strategiaan.

Mtechin varatoimitusjohtaja Jarkko Ilomäki kertoo hankkeen olevan merkittävä koko ruokaekosysteemille: “Nyt rahoituksen saanut hanke luo merkittävän pohjan suomalaisen ruokaekosysteemin datakyvykkyyksien kasvattamiseksi ja luo kehikon, jossa ruokaketjun toimijat yhdessä voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin”.

Lisätiedot
Jarkko Ilomäki
COO, Johtaja -Suomi
+358 40 72 222 76
jarkko.ilomaki@mtech.fi