06.09.2017

Biocode – kattava ympäristövaikutusten laskentajärjestelmä maatilojen käyttöön

ProAgria Keskusten Liitto, Mtech Digital Solutions Oy ja Valio Oy ovat käynnistäneet kattavan maidontuotannosta aiheutuvan ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen pienentämiseen liittyvän työkalun rakentamisen. – Työkalulla ja siihen liittyvällä laskennalla saadaan maidontuotannon ilmastovaikutus selville maitotilan tankkiin asti. Parhaillaan työstämme asiaa pilottitilojen kanssa Pohjois-Pohjanmaalla. Odotamme Biocodesta ilmastomuutokseen uudenlaista ja käytäntöön pureutuvaa työvälinettä ja tekemisen mallia, sanoo kehitysjohtaja ja projektista vastaava Pentti Meriläinen ProAgria Keskusten Liitosta.

Kuluvan vuoden aikana maidontuotannon ympäristövaikutusten laskenta mallinnetaan ja siitä toteutetaan ensimmäinen laskentaversio. Syksyllä käynnistetään myös viljantuotannon ympäristövaikutusten laskenta. Siinä painopisteenä on leipomoyrityksen ympäristötunnusluvut. – Odotamme tältä menetelmältä paljon, koska se tulee antamaan todenmukaisen kuvan maidontuotannon ympäristövaikutuksista ja on tärkeä tieto Valiolle todentamaan maidontuotannon ympäristövaikutusta, sanoo alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen Valio Oy:stä

Biocode tuottaa uutta tietoa maidon hiilijalanjäljestä

Uusi laskentajärjestelmä on saanut nimekseen Biocode. Se on uudentyyppinen, jatkuvaan tiedon tuotantoon perustuva ympäristötunnuslukujen laskentajärjestelmään liittyvä laskentatyökalu. Se mahdollistaa tuotantoketjun ympäristötunnuslukujen tuottamisen, analysoimisen ja jakamisen.

Laskennassa käytetään jatkuvasti päivittyvää maatilojen tuotantotietoa. Alkutuotannon osalta tieto kerätään suoraan maatiloilta hyödyntäen ProAgrian ja Mtechin tietovarastoissa olevia tietoja. Tuloksena saadaan mm. maidontuotannon hiilijalanjälki tilakohtaisilla tiedoilla laskettuna ja pystytään näkemään tehtyjen parannustoimenpiteiden vaikutukset. – Näin pystytään hiilijalanjälki todentamaan ja selvittämään, millä keinoilla siihen vaikutetaan, sanoo projektista Mtech Digital Solutionsissa vastaava Markku Laak.

Maidontuotannon ilmastomuutoksen työvälineen rakentamisen pilottiprojektia rahoittaa ProAgria Keskusten Liiton, Mtech Digital Solutions Oy:n ja Valio Oy:n lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Elinkaarilaskennan asiantuntijatahona toimii VTT. Syksyllä käynnistyvää Uudenmaan viljatuotannon pilottiprojektia rahoittaa taustaorganisaatioiden lisäksi Uudenmaan Ely-keskus.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, kehitysjohtaja Pentti Meriläinen, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 040 589 8860, pentti.merilainen(a)proagria.fi

Johtaja Markku Laak, Mtech Digital Solutions Oy, puhelin 040 522 2279, markku.laak(a)www.mtech.fi

Alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen, Valio Oy Alkutuotanto, puhelin 050 384 0242, juha.nousiainen(a)valio.fi

ProAgria on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio. Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta. Yksitoista ProAgria keskustamme palvelevat maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa. Kehitämme suomalaista maataloutta ja maaseutua vahvalla kokemuksella ja uudistavalla otteella. Vahvuutenamme on valtakunnallinen ProAgrioiden verkosto, tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja asiantuntijoidemme tiimityö. Onnistumme yhdessä!

Mtech Digital Solutions Oy on biotalouteen erikoistunut digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Olemme luotettava kumppani, joka tunnetaan innovointikyvystään, hyvästä palvelustaan sekä asiakkaiden tarpeiden ja toiminnan ymmärtämisestä. Hallitsemme verkko- ja mobiilipalvelut, tietovarasto- ja analytiikkaratkaisut, tietojärjestelmien ja prosessien integraatiot sekä teollisen internetin. Asiakkaitamme ovat biotalouteen kytkeytyvät yritykset, yhteisöt ja viranomaistahot.

Valio Oy on suomalainen elintarvikeyritys, joka jalostaa ja markkinoi pääasiassa maitotuotteita. Sen omistavat 17 suomalaista maidontuottajaosuuskuntaa. Omistajaosuuskunnista seitsemän toimittaa 5 750 omistajansa tuottaman maidon Valiolle.