16.01.2023

Biocode auttaa ruuantuotantoa selvittämään hiilijalanjäljen

Vastuullisesti tuotettu ruoka kiinnostaa yhä suurempaa määrää kuluttajia ja yrityksiä.

Päästöraportointi on vielä useammille toimijoille vapaaehtoista, mutta hiilijalanjälkilaskenta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden erottautua kilpailijoistaan osoittamalla yritysvastuutaan todennettavasti ja läpinäkyvästi.

Hiilijalanjälkilaskentaa verkkopalveluna kaikenkokoisille elintarvikeyrityksille

Suomalainen Biocode auttaa jo nyt kaikenkokoisia elintarvikealan yrityksiä kehittymään ilmastoviisaiksi brändeiksi verkkopohjaisen hiilijalanjälkilaskurinsa avulla. Palvelu auttaa elintarvikeyrityksiä selvittämään ja pienentämään tuotteidensa ilmastovaikutuksia sekä viestimään näitä vaikutuksia sidosryhmilleen ymmärrettävällä tavalla.

Biocode sai alkunsa perustajiensa ProAgria Keskusten Liiton ja Mtech Digital Solutionsin halusta löytää edelläkävijöinä ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ruoantuotannossa.

Käyttöliittymä on vaivaton käyttää selkeytensä ja käyttäjälähtöisyytensä vuoksi. Biocoden hiililaskuri toimii niin pienille paikallistuottajille kuin monikansalliselle ruokabrändille.

Mtech ja Biocode ovat toteuttamassa edelläkävijöinä yhteistyössä myös peltolohkokohtaisen hiilijalanjälkilaskennan viljelysuunnitteluun. Läpinäkyvyys elintarvikeketjussa pellolta pöytään kuluttajalle saakka paranee samalla kun tuotantopanoksia kuluu vähemmän ja päästöt laskevat.

Raportoinnilla ja tiedolla johtamisella viherpesua vastaan

Suuret kansainväliset brändit painottavat vahvasti ilmastotoimiaan vastuullisuusviestinnässään. Strategiset ilmastolupaukset pitää kuitenkin lunastaa. Toimintaa voidaan ohjata tehokkaimmin tiedolla. Vastuullisuudesta pitää myös raportoida todennettavasti. Biocoden selkeä raportointi näyttää suoraviivaisesti ja kattavasti elintarviketuotteen ilmastovaikutukset.

Useat suomalaiset laadukkaat ruokabrändit ovat tarttuneet haasteeseen ja laskevat jo ilmastovaikutuksiaan jopa tuotekohtaisesti. Aiheesta voi lukea lisää täällä.

Hiililaskenta auttaa tulevaisuuden haasteita vastaan

Hiilijalanjälkilaskenta ruokaketjussa tulee yleistymään kovaa vauhtia tulevaisuudessa. Maatalouden ja teollisuuden tuotantopanosten hintojen noustessa kaikki keinot tuottaa ruokaa yhä vähemmillä luonnonvarojen kulutuksella ovat äärimmäisen arvokkaita jo pelkästään polttoaineiden, sähkön ja lannoitteiden hintojen noustessa jyrkästi globaalien kriisien myötä.

Asioita on tehtävä entistä paremmin ja säästäväisemmin.

Pienentämällä hiilijalanjälkeä systemaattisesti elintarvikeyritys ei ainoastaan osoita yritysvastuutaan, vaan erottautuessaan kilpailijoistaan edistää tuotteidensa myyntiä ja saa aikaan suoria kustannussäästöjä tuotantopanosten ostoissa.

Hiilijalanjäljen pienentämisen on oltava helppoa ja kukkaroille sopivaa, jotta se toimisi käytännössä.

Tähän ajatukseen kiteytyy Biocoden maalaisjärjellä rakennettu hiilijalanjälkilaskuri.

 

Ernesto hartikainen

Toimitusjohtaja

Biocode Oy