Yrityksen IT-palveluihin saa ja kannattaa hakea apua

Digitalisaatio ja robotisaatio kehittyvät edelleen kovaa kyytiä, joten erilaisille tietoteknisille ratkaisuille tulee jatkossakin olemaan suuri tarve. Mtech tarjoaa eri toimialojen yrityksille monipuolisia IT-palveluita, joiden kulmakivenä ovat räätälöidyt ratkaisut aina asiakkaan oikeisiin tarpeisiin.

Tietotekniikka eli IT on kehittynyt huimin harppauksin viimeiset vuosikymmenet, eikä kehityksen loppua ole näköpiirissä. Digitalisaatio ja robotisaatio kehittyvät edelleen yhä pidemmälle, joten tarve erilaisille tietoteknisille ratkaisuille tulee jatkossakin lisääntymään entisestään.

Käytännössä lähes kaikki yritykset tarvitsevat nykyään erilaisia IT-palveluita.

”IT-palveluiden merkitys liiketoiminnassa on hyvin keskeinen, vaikka ne usein mielletään sivujuonteeksi. Asiakasodotuksia ei useinkaan pystytä täyttämään, jos IT-puoli ei ole kunnossa”, järjestelmäpäällikkö Toni Haapanen Mtech Digital Solutionsilta muistuttaa.

Haapanen toimii Mtechillä IT-tiimin esimiehenä, sekä vastaa lisäksi konesali-, IT-tuki- ja järjestelmäasiantuntijapalveluiden laadukkaasta ja kustannustehokkaasta toiminnasta. Hän on myös mukana yrityksen keskeisimmissä IT-hankkeissa asiantuntijan roolissa.

Tietoturvaa, varmuuskopiointia ja IT-konsultointia – kaikki Mtechiltä

Mtech tarjoaa eri toimialojen yrityksille monipuolisia IT-palveluita, kuten ohjelmistoja, konesalipalveluita sekä IT-tukea ja -konsultointia. Mtechin kautta hoituu myös työasemien, palvelimien tai muiden tietotekniikkaan liittyvien laitteistojen osto.

Keskeinen osa Mtechin toimintaa on erilaisten pilvipalveluiden myynti. F-Securen tietoturvatuotteiden avulla yritys voi suojata niin työasemansa, palvelimensa kuin mobiililaitteensakin esimerkiksi viruksien, haittaohjelmien tai vakoiluohjelmien kaltaisilta uhilta.

Nexetic Shield Backup on puolestaan työasemien etävarmistuspalvelu, joka hoitaa työasemilla olevien tiedostojen varmuuskopioinnin automaattisesti pilvipalveluun.

”Ratkaisu suojaa tietojen menetykseltä ja mahdollistaa tietojen nopean palauttamisen esimerkiksi työaseman hajotessa tai joutuessa varastetuksi”, Haapanen kuvailee.

Mtechin IT-konsultointipalvelun avulla asiakas voi esimerkiksi kartoittaa IT-ympäristönsä kokonaistilan ja kustannustehokkuuden sekä saada tästä yhteenvedon toimenpidesuosituksineen. Palvelun kautta voi myös tilata palvelin- tai verkkoasiantuntijan erilaisiin IT-projekteihin.

”Konsultoinnissa IT-asiantuntijamme sopivat asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti palvelun toivotun sisällön, laajuuden sekä sen, mihin toimenpiteet kohdistetaan. Asiantuntijoidemme ammattitaidosta olemme saaneet hyvää palautetta.”

Yrityksen tietoturvasta huolehtiminen minimoi talous- ja imagoriskit

Toimivat IT-ratkaisut eivät ole nyky-yritysmaailmassa vain ja ainoastaan liiketoiminnan edellytys, vaan myös tärkeä osa tietoturvaa ja yrityksen imagoa.

”Liiketoiminnan sähköistyessä yrityksen toiminnan kannalta keskeisimmät tiedot ja toiminnot sijaitsevat palvelimilla, työasemissa tai erilaisissa pilvipalveluissa. Tietojen pysyvä katoaminen tai tietojen vuotaminen aiheuttavat helposti isoja taloudellisia tappioita. Lisäksi yrityksen imagolle ja maineelle aiheutuu haittaa, joka ei ole rahalla korvattavissa”, Haapanen muistuttaa.

Lisäksi toukokuun lopusta alkaen voimaan astuva uusi EU:n tietosuoja-asetus asettaa myös omat vaatimuksensa, mikäli yritys käsittelee ihmisten henkilötietoja. On siis monia syitä, miksi yrityksen IT-järjestelmien tietoturvaa ei ole syytä laiminlyödä.

Räätälöityjä ratkaisuja aina asiakkaan kulloisiinkin tarpeisiin

IT-palvelut voivat olla monimutkainen vyyhti, ja usein erilaisten palveluiden tarve ja tyyppi vaihtelevat suuresti eri yritysten välillä. IT-palveluiden hiominen kuntoon vaatiikin osaamista, aikaa ja resursseja. Jos resurssit eivät riitä omasta takaa, kannattaa tietoturva ja muut IT-palvelut suosiolla ostaa – näin ne tulevat hoidetuksi luotettavasti ja ammattitaidolla.

”Me Mtechillä teemme ratkaisuja aina asiakkaan oikeisiin tarpeisiin. Meidän vahvuus on kuunnella asiakasta ja tarjota asiakkaalle parasta, juuri heille räätälöityä ratkaisua”, Haapanen tiivistää.