Tyytyväinen asiakas syntyy ammattitaidolla ja hyvällä palvelulla

Eläinten terveys ETT ry on ollut Mtechin tyytyväinen asiakas vuodesta 2007 asti. ”Palvelu on toiminut hyvin ja asiakasta on aina kuunneltu”, asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen ETT:ltä sanoo. Helppoahan siinä on olla tyytyväinen asiakas!

”Mtechillä on ammattitaitoiset ihmiset tekemässä. ETT:llä on näkemys, mitä kehitetään”, Tuunainen kuvailee yhteistyötä.

Tuunainen kiittelee hyvää keskusteluyhteyttä ETT:n ja Mtechin välillä. Kehittämiskohteita mietitään yhdessä.

Tuunainen arvostaa suoraa viestintää: ”Mtechiltä sanotaan suoraan, jos jokin ei ole toimiva tapa tehdä.”

Avainasiakaspäällikkö Taina Ahonen Mtechiltä kiittelee asiakasta: ”Yhteistyö on helppoa. ETT on helposti lähestyttävä asiakas, eikä asiakassuhteessa ole jäykkyyttä tai byrokratiaa”.

”ETT on pieni organisaatio, ja päätöksiä on helppo tehdä. Yritämme saada vastauksia nopeasti myös Mtechin päähän”, Tuunainen kertoo.

ETT ja Mtech ovat kehittäneet Nasevasta tärkeän lenkin elintarvikeketjuun

ETT:n ja Mtechin yhteistyö alkoi, kun ETT siirsi nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan ja sikojen terveysluokitusrekisteri Sikavan ylläpidon ja kehityksen aiemmalta toteuttajalta Mtechille.

Kun Nasevaa alettiin kehittää Mtechillä, se oli vain tilojen tietoja käsittelevä järjestelmä. Nyt se on järjestelmä, jonka raporttien perusteella pystytään kertomaan, millaista nautatalous Suomessa on. Se palvelee nautatiloja, eläinlääkäreitä ja elintarviketeollisuutta. Teurastamot ja meijerit saavat järjestelmästä kattavat tiedot sopimustuottajiensa tilojen terveydenhuollon tilasta.

Sikava ja Naseva ovat tärkeä osa elintarviketurvallisuutta, eläinten terveydenhuoltoa ja tuotantoketjun omaa seurantaa.

Sikavan ja Nasevan kehityskulkuun on kuulunut muutoksia, joita viranomaisvaatimukset ovat edellyttäneet, paperilomakkeiden siirtoa sähköisesti täytettäväksi ja tallennettavaksi, käytettävyyden kehittämistä ja suuri teknologisen pohjaratkaisun uudistus. Nasevan kylkeen on kehitetty myös mobiilisovellus NasevaHealthApp helpottamaan lääkintätietojen kirjaamista tiloilla.

”Tunnemme toisemme pitkältä ajalta ja asioita on helppo tuoda esille”, Tuunainen sanoo. Ahonen kuvailee yhteistyötä kumppanuusmaiseksi.

”Toivottavasti yhteistyö jatkuu hyvänä ja tiiviinä jatkossakin”, Tuunainen sanoo. ”Ja miksei se jatkuisi”, molemmat hymyilevät.