Tieto – avain suunnitelmalliseen toimintaan

Nykyään tiettyihin termeihin on lähes mahdotonta olla törmäämättä elinkeinoelämän eri osa-alueilla: digitalisaatio, big data, internet of things, koneoppiminen, tekoäly… Lista ajankohtaisista työkaluista vain kasvaa kasvamistaan teknologian kehittymisen myötä. Tämä kaikki kehitys pohjautuu kuitenkin vanhaan ja tuttuun tekijään, joka on aina ollut tärkeässä roolissa yritysten menestymisessä – tietoon.

Tieto ymmärretään usein dataksi tai jopa erehdytään mieltämään samaa tarkoittavaksi asiaksi osaamisen kanssa. Tieto on kuitenkin osa-alue näiden kahden muodon välissä – se on rikastettua dataa, jonka perusteella on mahdollista saada ymmärrystä käsiteltävästä asiasta ja muutettua se osaamiseksi, joka taas auttaa toimintojen tehostamisen suunnittelussa.

Tiedon merkitys maataloudessa

Maatalous ei ole poikkeus muiden toimialojen joukossa. Tiedon kriittisyys maatalouden toiminnalle saattaa usein tulla yllätyksenä, mutta alaan liittyy paljon tietoa vaativia osa-alueita kuten:

  • Miten eläimet voivat?
  • Milloin eläimet poikivat?
  • Millainen mikäkin maaperä on kasvualustana ja mitä ravinteita siitä puuttuu?
  • Millainen lämpötila on ja miten se vaikuttaa tuotantoon?
  • Millainen kosteus tuotantoympäristössä vallitsee ja miten se vaikuttaa?
  • Millainen sää tulee olemaan huomenna, tulevalla viikolla, ensi kuussa, tai kokonaisella tuotantokaudella?
  • Milloin joku laite vaatii ennakoivaa huoltoa, milloin se on menossa rikki?
  • Miten pystyn ohjaamaan eri prosesseja automaattisesti?

Tällaisella tiedolla maatilojen on mahdollista suunnitella prosessejaan ja jakaa resurssejaan tehostaakseen toimintaansa kokonaisuudessaan. Tämäkään tieto ei kuitenkaan ilmesty tyhjästä, vaan sen saavuttamiseen vaaditaan ennen kaikkea raakadataa.

Raakadatan jalostaminen – avain kehitykseen

Datan keräämisen mahdollisuudet ovat kasvaneet merkittävästi teknologian kehittymisen myötä ja teknologian integroiduttua yhä useampiin toimintojen ja prosessien osiin. Raakadata on tiedon jalostamisen tärkein osa-alue, alkutekijä, jota ilman toimintojen tehostaminen olisi mahdotonta. Mitä tehokkaammin prosessien alkuvaiheissa raakadataa jalostetaan tiedoksi, sitä kattavampia näkemyksiä ja ennusteita sen pohjalta on mahdollista tuottaa.

Raakadataa kertyy useasti lähes automaattisesti erilaisten teknologisten järjestelmien kautta, mutta ilman kunnollisia varastointi- ja hyödyntämisratkaisuja siitä ei saada rikastettua tietoa ja kaivettua näkemyksiä nykyisen toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista, ennusteiden tekemisestä puhumattakaan. Joskus dataa kerätään myös tarkoituksellisesti osa-alueilta, jotka eivät tuota lisäarvoa itse toimijalle. Silloin varastointiresursseja ja käsittelykapasiteetteja kulutetaan turhaan osa-alueisiin, jotka eivät palauta niihin kulutettua työtä ja aikaa takaisin toimijoille missään muodossa. Sen vuoksi onkin tärkeää käsittää, millainen tieto on tuottajan kannalta tärkeää ja millaisesta pohjadatasta olennaista tietoa saadaan rikastetuksi.

Vaikka tämänhetkisellä käytetyllä informaatiolla ”kone käykin”, varsinaisia tuloksia on vaikea saada, ellei datan rikastamisessa ja tiedon käsittelyssä lyödä isoa vaihdetta silmään. Kun liiketoiminnan kannalta olennaiset informaatiovirrat yhdistellään ja niitä tarkastellaan tilastollisesti eri menetelmillä, on mahdollista havaita kohtia, joissa on potentiaalia kehitykselle ja joissa kilpailuetu voidaan saavuttaa. Tiedon kerääminen useista erilaisista lähteistä ja sen älykäs jalostaminen big datan keinoin tuo merkittävää etua tiedon tarvitsijalle korkeimpana muotonaan tekoäly, jonka avulla voidaan saavuttaa huimia hyötyjä ja säästöjä.