12.11.2019

Talon sisäinen IT-osasto vastaan IT-ulkoistus – kumpi on parempi ratkaisu?

Nykyään harvalla yrityksellä on mahdollisuutta, saati sitten tarvetta pitää yllä omaa IT-osastoa tai edes tukihenkilöä. Siksi IT-ulkoistus onkin hyvin tavallinen ja hyväksi havaittu keino. Miksi IT-ulkoistus voi toimia jopa paremmin, kuin talon sisäinen IT?

Talon sisäinen IT-osasto

Suurilla yrityksillä ja organisaatioilla voi olla oma IT-henkilöstönsä, mutta kokonaisen osaston ylläpito vaatii resursseja. Jos tavallisesti pärjätään yhdellä IT-vastaavalla, ei hän repeä joka paikkaan silloin, kun kriisi iskee päälle. Entä kuka häntä sijaistaa lomien aikana? Olisikin siis parempi, että IT-asioita hoitaisi yrityksessä useampi kuin yksi henkilö, eli IT-osasto.

Oman IT-osaston etuja on tietenkin se, että osaston henkilökunta oppii luultavasti tuntemaan talon tekniikan, ohjelmistot, tavat ja henkilöstön niin, että parhaimmillaan yhteistyö osastojen välillä etenee jouhevasti.

IT-ulkoistuksen edut

Koska harvalla yrityksellä on mahdollisuutta palkata erillistä IT-henkilöstöä, on IT-ulkoistus hyvin tavallista. Eri asia tietenkin on, jos yritys itse tuottaa IT-palveluita, mutta suurimman osan ydinosaaminen on jotain aivan muuta. IT-palvelut kannattaa tällöin ostaa talon ulkopuolelta, aivan kuten monet muutkin tukipalvelut.

Myös ulkoistetun service deskin työntekijät voivat ajan mittaan alkaa tuntua kuin omalta henkilökunnalta, joka tuntee sekä työntekijät että tekniikkanne. Parasta onkin pitkäaikainen kumppanuus, jossa ulkoistettu IT-tukenne on ollut mukana luomassa IT-ympäristöänne alusta alkaen. Ja toki ammattitaitoinen IT-tiimi pystyy hyppäämään mukaan vauhdissakin!

Yksi ulkoistettujen palveluiden eduista on se, että yhteyshenkilö tai hänen sijaisensa on saatavilla aina päivystysaikana. Vaikka yhteyshenkilönne ei olisikaan samassa kaupungissa kanssanne, voi hän ottaa nopeasti tietokoneellenne etäyhteyden, jonka kautta suoritetaan tarvittavat toimenpiteet, oli kyse sitten uuden printterin asentamisesta tai kadonneiden tiedostojen etsimisestä.

Luotettava kumppani on kullanarvoinen

Hyvän IT-kumppanin kanssa kartoitatte aluksi tarpeenne ja kumppani tekee niihin sopivan räätälöidyn paketin. Paketin sisältö kannattaa toki tarkistaa aika ajoin, sillä tarpeet voivat muuttua. Osaavan IT-kumppanin kautta käyvät myös uuden laitteiston ja ohjelmistojen hankinnat.

Ajan mittaan ulkoistetut IT-palvelut tulevat usein edullisemmiksi kuin talon sisäinen IT-henkilöstö. Säästöä voi tulla esim. tilojen ja henkilöstöhallinnon osalta. Ammattimaisen IT-tuen hankintaa ei kannata lykätä uuden yrityksen perustamisvaiheessa, sillä vahinkojen ennaltaehkäisy on aina helpompaa kuin tuhojen korjaaminen jälkikäteen.

Jos talossanne on omasta takaa osa osaamisesta, voi IT-osastosta ulkoistaa vain tietyn osan. Ulkoistettava osa voi olla esimerkiksi service desk, toimisto-ohjelmistolisenssit tai laitteistohankinnat. Myös tietyn ohjelmiston käyttäjätuen voi ulkoistaa.

Mtechin IT-palvelut on kokenut IT-kumppani, joka on tehnyt yhteistyötä monen eri alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voisimme palvella juuri teitä!