07.05.2017

SaaS – Ketterää ja vaivatonta ohjelmistojen hankintaa

Tänä päivänä on tavallista, että yritykset hankkivat erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia pilvestä – paitsi että hankintoja on helppo tehdä, ovat ne usein myös edullisia. Esimerkiksi tallennusratkaisut, BI-ohjelmistot, analytiikkavälineet, sähköpostit sekä ohjelmistotalon toiminnan pyörittämisen projektinhallintavälineet saa nykyään pilvipalveluiden kautta. Tällaiset SaaS-ratkaisut tuovat mukaan hyötyjä liiketoiminnalle mahdollistaen joustavan ja ketterän toiminnan. Mutta millaisille toimijoille pilvipalvelut soveltuvat?

Ohjelmiston hankkiminen palveluna: SaaS

SaaS eli Software as a Service tarkoittaa nimensäkin mukaisesti ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. Palvelun käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan ja sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. SaaS on kokonaisvaltainen ohjelmistoratkaisu, jossa ostajan on mahdollista keskittyä tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Pilvipalveluiden hyödyt liiketoiminnalle

Keskeisimmät SaaS:in hyödyt muodostuvat resurssien vapauttamisesta ydinliiketoiminnan kehittämiseen sekä suurten investointien välttämisestä. Kun palvelu hankitaan ulkopuoliselta taholta, yrityksen resurssit on mahdollista keskittää liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan, että järjestelmien suunnittelu- ja kehitystyöhön kulutettaisiin valtava määrä aikaa, työpanoksia ja rahaa.

Pilvipalveluiden aloituskustannukset ovat lisäksi pienet, sillä käyttöönotto ei vaadi alkuinvestointia palvelininfrastruktuuriin. Myöskään infrastruktuurin myöhempään ylläpitoon ei tarvitse kiinnittää omia resursseja. Tämän vuoksi SaaS on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi uusille, aloittaville yrityksille, joiden pääpaino on ydinliiketoiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa, eikä suurille ratkaisukehityksille ja laitteistoinvestoinneille ole aikaa ja rahaa.

Yksi tärkeistä hyödyistä on myös SaaS:n skaalautuvuus kattavampaan ja kapeampaan ratkaisuun. Resurssiskaalautuvuus on ketterää ja kustannustehokasta, ja mahdollistaa esimerkiksi resurssien painottamisen vuoden käytön aikana vaihteleville, erityisen paljon kapasiteettia vaativille jaksoille sen sijaan, että ratkaisua käytetään koko ajan samassa skaalassa tehottomasti ympäri vuoden. Pilvessä kapasiteettia saadaan lisättyä suhteellisen edullisesti, jolloin koko käyttöajan kustannukset tulevat huomattavasti pienemmiksi.

Pilvipalvelut soveltuvat sekä uusille että kokeneille toimijoille

SaaS-ratkaisujen ei voida sanoa sopivan vain tietynlaisille toimijoille, vaan usein ne muovautuvat monenlaiselle toimijalle. Erityisen hyvin pilvipalvelut kuitenkin soveltuvat aloitteleville, uusille yrityksille, jotka käynnistävät toimintansa tyhjästä. Palvelun käyttäminen ei vaadi suuria alkuinvestointeja, vaan käyttöönotto ja itse käyttäminen ovat tyypillisesti hyvin edullisia. Siten yritys voi keskittää enemmän resursseja liiketoimintansa kehittämiseen sen sijaan, että osa resursseista tulisi hajauttaa ohjelmistojen ylläpitoon ja kehitykseen.

SaaS-ratkaisut eivät kuitenkaan ole vain aloittelevien yritysten työkaluja, vaan ne soveltuvat esimerkiksi myös sellaisille yrityksille, joille järjestelmän kehittämiseen liittyvä osaaminen ei ole strategisessa keskiössä. Tällöin kustannustehokkaampaa on hankkia palvelu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Kun palvelu vaatii erityistä osaamista ja kehitystyötä, on Saas oiva vaihtoehto niin suurille kuin pienillekin yrityksille.

Yleisesti hyvä muistisääntö pilvipalveluiden hankinnalle on, että mitä geneerisempi ratkaistava ongelma on, sitä paremmin ongelman ratkaiseva ohjelmistotuote soveltuu pilvestä hankittavaksi. SaaS-palvelut sopivat yritykselle erityisesti silloin, kun räätälöintitarvetta palvelulle ei ole. Lisäksi SaaS soveltuu käytettäväksi sellaisiin tilanteisiin, joissa käyttökuorma vaihtelee: toisinaan vaaditaan enemmän ja toisinaan vähemmän resursseja. Kun yrityksen data on irrotettavissa omaksi osakseen eikä se sisällä teknisiä riippuvuussuhteita, ovat pilvipalvelut varteenotettava vaihtoehto.