21.06.2021

Kenen vastuulla ruuantuotannon ilmastovaikutukset ovat?

Keskustelu ruuantuotannon vastuullisuudesta ja ilmastovaikutuksista käy kuumempana kuin koskaan. Vaikka ruuan huoltovarmuus, ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä eettisyys ovat olleet pinnalla jo pitkään, koronapandemia ja ilmastonmuutoksen torjunnan korostunut merkitys taloudellisessa päätöksenteossa ovat nostaneet vastuullisuuden entistä vahvemmin esille.

Elintarviketuotannon vastuullisuuskeskustelun tekee haasteelliseksi se, että pelkästään Suomessa kokonaisuus on hyvin monimutkainen ja koskettaa käytännössä kaikkia meitä – vähintään elintarvikkeita ostavina kuluttajina.

Suuria globaaleja megatrendejä – kuten ilmastonmuutos – on hankala peilata omaan arkeen. Ymmärrämme kyllä, että kuivuus kiihdyttää maastopaloja Kaliforniassa, Ruotsissa ja Venäjällä, mutta on paljon vaikeampaa käsittää, mikä merkitys lähikaupasta ostetulla lihapiirakalla on ilmaston lämpenemiselle.

Onko kuluttaja vastuussa ruuantuotannon ilmastovaikutuksista?

Pitäisikö minun kuluttajana olla tietoinen, mistä raaka-aineista ja miten kadunkulman Alepan tai K-kaupan tarjoama lihapiirakka on valmistettu, ja tehdä ostopäätökseni sen perusteella? Toisaalta lähikaupallani on rajattu määrä hyllytilaa, ja se tarjoaa pääasiassa niitä tuotteita, joita asiakkaat ostavat eniten ja joita elintarvikeyritykset tarjoavat. Kuluttajan vastuuksi jää helposti valinta ”ota tai jätä”.

 

Lepääkö vastuu ruuantuotannon ilmastovaikutuksista elintarvikevalmistajien harteilla?

Elintarviketuotteiden hiilijalanjälkilaskenta on saanut uutta tuulta alleen. Uutta, koska hiilijalanjälkilaskentaa on tehty ennenkin. Niin nykyiset kuin entiset raisiolaiset (se firma, ei se kaupunki) kertovat mielellään, kuinka he jo yli kymmenen vuotta sitten laskivat tuotteidensa hiilijalanjälkiä. Ruotsalainen kaurajuomavalmistaja Oatly on onnistunut keräämään huomiota tuomalla hiilijalanjälkitietoutta tuotemarkkinointiinsa. Valio työskentelee yhdessä alkutuottajiensa kanssa hiilineutraalin maitoketjun aikaansaamiseksi ja sitä kautta jokaisen tuotetun maitolitran hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Juuri raaka-aineiden tuottaminen, olivat kyseessä viljat, vihannekset, maidot tai lihat, muodostaa suurimman osuuden elintarviketuotteiden hiilijalanjäljestä. Yksinkertaistettuna tuotteen hiilijalanjälki on luku, joka saadaan, kun tehdään inventaario kaikista tuotteen valmistamisessa syntyvistä ilmastopäästöistä ja suhteutetaan syntyvät päästöt prosessin tuloksena syntyvään määrään käyttökelpoista tuotetta. Päästölähteet kerätään yhteen, lasketaan syntyvät päästöt ja arvioidaan tulokset.

Onko alkutuottaja vastuussa ruuantuotannon vaikutuksista, syntyyhän pääosa päästöistä alkutuotannossa?

Ei. Kukaan yksittäinen toimija ei pysty ratkaisemaan ilmastokriisiä, ei edes pelkkien elintarvikkeiden suhteen. Vastuu jakautuu koko elintarvikeketjuun. Mutta kun kukaan ei vastaa kokonaisuudesta, miten saamme kaikki osapuolet mukaan kantamaan yhdessä vastuuta?

Päästöt saadaan vähenemään yhteistyöllä

Jotta digitalisoituneessa ja globaalissa elintarvikeketjussa ruuantuotanto voidaan järjestää niin, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus syödä laadukasta ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, on toiminnan ohjaamiseen ja elintarviketuotteiden kehittämiseen valjastettava uusia teknologioita.

Biocode tarjoaa palveluja ja työkaluja, joilla tehokas yhteistyö onnistuu

Biocoden digitaalinen työkalu tekee elintarviketuotteiden ilmastovaikutusten arvioinnin niin helpoksi kuin se tällä hetkellä on mahdollista. Ympäristövastuulliset yritykset voivat valjastaa omat kumppaninsa laatimaan yhdessä todelliseen tuotantotietoon pohjautuvia ympäristövaikutusarviointeja Biocode Impact -pilvipalvelulla.

Biocode edistää ympäristövaikutuslaskennan avoimuutta ja tieteellistä luotettavuutta tekemällä yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Käytännön esimerkkejä ovat osallistuminen Luonnonvarakeskuksen koordinoimaan LCA-harmonisointi-hankkeeseen, jossa pyritään kehittämään yhteensopivia elinkaariarvioinnin metodeja. Biocodella on lisäksi maa- ja metsätalousministeriön Nappaa Hiilestä Kiinni -ohjelmaan kuuluva BIOHILA-yhteishanke Ilmatieteenlaitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Valion kanssa sovellusten kehittämiseksi biomassan ja hiilitaseiden arvioinneille. Biocode on työskennellyt pitkään ja tiiviisti VTT:n asiantuntijoiden kanssa.

Vastuullisuutta elintarvikeketjussa on keskittyä ratkaisuihin ongelmien sijaan.

Jos olet alkutuottaja, elintarvikkeen valmistaja tai alan asiantuntija ja olet kiinnostunut ratkaisemaan kanssamme ihmiskunnan toistaiseksi suurinta yhteistä haastetta, ota minuun yhteyttä.

 

Biocode on Mtechin puoliksi omistama palveluinnovaatio elintarvikeyrityksille, viljelijöille ja kuluttajille ekologisten valintojen tekemiseen.

 

Kirjoittajasta

Kuva: Ernesto Hartikainen

Ernesto Hartikainen

Biocode Oy