Palvelumuotoilun menetelmät digitaalisten palveluiden kehittämisessä

Palvelumuotoilun menetelmien tunteminen auttaa itse palvelumuotoiluprosessissa. Kun kehityskumppanisi tuntee menetelmät, ei sinun tarvitse perehtyä niihin etukäteen. Meillä Mtechillä digipalveluiden kehittämisessä käytetään Kokonaisketterää mallia. Se antaa hyvät raamit myös palvelumuotoilulle.

Mitä on palvelumuotoilu? Lue aiemmasta postauksestamme, miten palvelumuotoilun menetelmin voidaan parantaa asiakaskokemusta ja liiketoimintaa. Palvelumuotoilun menetelmillä tarkoitetaan niitä keinoja, joita prosessissa käytetään sen eri vaiheissa. Niillä saadaan esimerkiksi selville, miten kännykkäsovelluksen tilauslomake kannattaa muotoilla, jotta se olisi mahdollisimman helppo täyttää ja lähettää.

Palvelumuotoilun menetelmät – miten päästään alkuun?

Palvelumuotoilun menetelmiä on olemassa niin paljon, että niitä on mahdotonta luetella yhdessä blogipostauksessa. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä apuna on fyysiseen palveluun nähden datan seuranta. Jos käytössä jo on jokin digipalvelu, jota lähdetään kehittämään, voidaan seurata sen toimivuutta erilaisten työkalujen avulla ja löytää näin kehityskohteita. Usein on toki hyvä löytää ratkaisut täysin boksin ulkopuolelta, eikä ottaa vanhaa järjestelmää malliksi, mutta siinä olevista ongelmista voi ottaa opiksi.

Yksinkertaisin palvelumuotoilun menetelmä lienee solmukohtien ja kehitystoiveiden kysyminen niiltä henkilöiltä, jotka palvelua käyttävät. Näitä voivat olla sekä asiakkaat että yrityksessänne palvelua käyttävät tukihenkilöt, tilauskäsittelijät jne. Tätä menetelmää voi käyttää palvelumuotoiluprosessin monessa eri vaiheessa. Kysely voidaan tehdä haastatellen tai erilaisilla lomakkeilla.

Käyttäjäkokemusta voi tutkia monin muinkin eri menetelmin. Voimme luoda esim. asiakaspolkuja, asiakassegmenttejä ja etsiä arvolupauksia. Näihin on tarjolla työkaluiksi lomakkeita/canvaksia, joita täydennetään esim. meillä Mtechillä asiakkaan kanssa yhteisessä Digityöpajassa.

Digityöpajaan yritetäänkin saada asiakkaan väkeä mahdollisimman laajalti, jotta koko digipalvelun eri osa-alueiden ongelmat ja niihin liittyvät ideat ja toiveet tulisivat kuulluiksi eri näkökulmista. Ajatuksia voidaan aluksi kerätä yhteisessä aivoriihessä vaikkapa tarralapuilla ideaseinälle, josta valitaan parhaat testaukseen.

Palvelumuotoilun menetelmät jatkossa

Kun alkuun on päästy selvitysvaiheessa, etenee prosessi meillä seuraavaksi määritys-, kehitys- ja toimitusvaiheeseen. Jokaiseen vaiheeseen on omat menetelmänsä, mutta aina tarvittaessa voidaan palata aiempiin vaiheisiin ja menetelmiin.

Määritysvaiheessa päästään eri mielipiteiden kuuntelusta etsimään yhteisiä tavoitteita. Tarkoituksena on määritellä digipalvelun nykytilanne ja tavoite. Mitä täytyy tehdä, jotta lähtökohdasta päästäisiin maaliin? Työssä palvelumuotoilun menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi arvopaketin (MVP) kuvausta ja tiekarttoja. Tärkeää on mallintaa selkeästi järjestelmät, prosessit ja roolit, tämä tuo konkretiaa tekemiseen.

Kehitysvaiheessa tekemistä tarkennetaan. Tässä kohtaa palvelumuotoilun menetelminä voivat olla erilaiset mockupit ja rautalangat. Toimitusvaiheessa puolestaan sijaitsee ketterän toteutuksen ydin. Tähän asti on pääasiassa tehty suunnittelutyötä, nyt päästään varsinaiseen tekemiseen ketterän portfolionhallinnan keinoin.

Digipalveluiden ketterä kehitysmalli takaa sen, että jos jossain prosessin vaiheessa huomataan, että valittu suunta ei olekaan oikea, voidaan suuntaa muuttaa lyhyelläkin varoitusajalla. Kehitysvaiheet eivät siis aina etene järjestyksessä, vaan tarvittaessa palataan aiempiin vaiheisiin useammankin kerran.

Palvelumuotoilu asettaa ihmiset etusijalle

Osa palvelumuotoilun menetelmistä saattaa kuulostaa erikoisilta, mutta osaavan yhteistyökumppanin kanssa ne selkiytyvät prosessin kuluessa. Meilläkin selitetään metodit selkeästi ja tulokset esitetään ymmärrettävästi ja mielellään visualisoiden.

Yhteistyö digitaalisen palvelun käyttäjien ja kehittäjien kanssa on ehdottoman tärkeää sekä kehitysvaiheessa että käyttöönoton jälkeen. Kehitystyö ei käytännössä lopu koskaan, joten yhteistyökumppani kannattaa valita tarkkaan.

Mtech on luotettava digipalveluiden kehityskumppani, joka taitaa myös palvelumuotoilun. Ota yhteyttä, niin käydään läpi teidän kehitystarpeenne!