Onnistuneen IT-projektin avaimet

Onnistuneen projektin, kuten vaikkapa uuden ohjelmiston kehityksen ja käyttöönoton pohjalla on aina huolellinen ja asiantunteva suunnittelu. Jatkossakin projektille on annettava aikaa ja mielenkiintoa niin tilaajan kuin toimittajankin taholta.

IT-projektin ostaminen on oma taiteenlajinsa. Jos ostajapuolella ei ole asiasta aiempaa kokemusta eikä vahvaa IT-osaamista, kannattaa toimittaja valita erityisellä huolella.

Pidä mielessä liiketoiminnan tavoitteet

Mitään projektia tai kehitystyötä ei tehdä ilman liiketoiminnallista näkökulmaa. Kehitystä ei tehdä vain kehityksen vuoksi, vaan mm. työnteon ja asiakaspalvelun helpottamiseksi. Tätä kautta päästään myös liiketoiminnan tehostamiseen ja parantamiseen.

IT-projektin suunnittelussa kannattaa muistaa palvelumuotoilun opit: sekä järjestelmää käyttävän asiakkaan että työntekijänne mielipiteitä on kuunneltava tarkasti. Myös ohjelman toimittajapuolelta voit kuulla uusia näkökulmia asiaan.

Kommunikaatio on tärkeää

Kysy aina, jos tuntuu, ettet ymmärrä, mistä on kyse. Hyvä IT-projektin toimittaja pystyy kertomaan asiat myös kansankielisesti. Jos huomaat, että kehitystyössä ollaan menossa mielestäsi vikaan, avaa suusi mahdollisimman pian.

Hyvä toimittaja kuuntelee, mitä tarvitsette, ja pystyy tarjoamaan vaihtoehtoja sen mukaisesti. Hän kertoo rehellisesti, mikä on mahdollista toteuttaa, mikä taas ei. Hän kertoo myös mahdollisista riskeistä, joita ette ehkä itse ole osanneet ottaa huomioon.

Ketterä, joustava toiminta molemmin puolin on tärkeää. Jos suunnittelu- ja testausvaiheessa huomataan, että jokin asia ei toimi toivotulla tavalla, on pystyttävä kehittämään vaihtoehtoisia toimintatapoja. Vaikka projektin alussa oltaisiin päätetty asioiden viemisestä maaliin tietyllä tavalla, voidaan prosessin kuluessa keksiä vielä parempia keinoja, jotka kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon.

IT-projekti vaatii sitoutumista

Onnistunut IT-projekti vaatii molempien osapuolten sitoutumista prosessin kaikissa vaiheissa. Jos ostajan mielenkiinto lopahtaa uuden ohjelman testausvaiheessa, on hyvin mahdollista, että työn kannalta olennaisia asioita jää huomaamatta.

Monipuolinen testaus on yksi onnistumisen avaimista. Sille on varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Testauskin kannattaa suunnitella huolella jo etukäteen ja miettiä kaikki mahdolliset kulmat, joista sitä tulee lähestyä.

Vaikka itse IT-projekti olisi onnistunut ohjelman käyttöönottoa myöten, ei yhteistyötä kannata jättää tähän. Ohjelmiston toimittaja tuntee tuotoksensa parhaiten, joten se on myös paras vaihtoehto yhteistyökumppaniksi sen ylläpidossa. Jokainen IT-järjestelmä vaatii kehitystä ja huoltoa, se ei pysy ajan tasalla itsestään.

Mtechillä on monipuolista kokemusta ketteristä projekteista IT-ympäristön suunnittelusta aina ohjelmistokehitykseen asti. Jos suunnittelet IT-projektia, kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme!