26.11.2019

Ohjelmistorobotiikka ja sen mahdollisuudet

Jo kauan on pelätty koneen vievän ihmisen työt. Näin ei kuitenkaan ole vieläkään käynyt, vaikka kone pystyy tekemään puolestamme yhä monimutkaisempia tehtäviä. Ohjelmistorobotiikka on ollut pinnalla varsinkin taloushallinnon puolella jo pitkään, mutta sitä voi hyödyntää laajasti myös muilla aloilla.

Ohjelmistorobotiikan englanninkielinen nimi Robotic Process Automation (RPA) avaa käsitettä suomalaista vastinettaan paremmin. Kyse on siis prosessien automatisoinnista robotiikan avulla. Toimistoon hankittava ohjelmistorobotti ei tule istumaan työpöydän ääreen, vaan käytännössä se on tietokoneelle asennettava ohjelma.

Prosessien automatisointia taloushallinnossa

Perinteisesti koneille on pyritty ulkoistamaan ne kaikkein rutiininomaisimmat ja tylsimmät työt, niin on ohjelmistorobotinkin kanssa. Sen tehtävä on käyttää tietokoneella olevia muita ohjelmia ihmisen tapaan. Se voi siirtää tietoja laskentataulukosta toiseen tai vaikkapa kerätä työntekijöiden tekemät tunnit työajanseurantaohjelmasta ja tehdä palkkalaskelmia niiden pohjalta.

Taloushallinnossa ohjelmistorobotiikkaa onkin käytetty laajalti, sillä työ sisältää paljon leikkaa-liimaa-tehtäviä. Lukuja joudutaan siirtämään paikasta toiseen mekaanisesti, koska kaikkien käytössä olevien järjestelmien välissä ei ole tarvittavia integraatiopintoja. Robotti tulee ikään kuin korvaamaan näitä puutteita, se jaksaa siirrellä tietoa käyttöliittymänkin kautta väsymättä. Kun ihmisvoimia voidaan vapauttaa enemmän päättelykykyä ja soveltamista vaativiin tehtäviin, muuttuu työ kokonaisuudessaan mielekkäämmäksi.

Ohjelmistorobotiikka muilla aloilla

Ohjelmistorobottia voi hyödyntää muuallakin, kuin taloustehtävissä. Siitä on apua mm. henkilöstöhallinnossa, varastokirjanpidossa, raporttien laadinnassa ja monessa muussa työssä, jossa on selkeät, tietokoneella ohjattavat prosessit.

Robotti voi hoitaa asiakaspalvelutehtäviä sellaisissa tapauksissa, joissa ihmisen osallisuutta ei tarvita. Se voi esimerkiksi lähettää sähköpostin tai tekstiviestin ilmoitukseksi tavarantoimittajalta lähteneestä tilauksesta. Ihmisen yhteydenottoa jäävät odottamaan vain sellaiset tapaukset, joihin eivät käy standardiviestit.

Ohjelmistorobotin asentaminen koneelle ei vaadi muutoksia varsinaisiin käytettäviin ohjelmistoihin, sillä robotti käyttää niitä kuten ihminen. Se kirjataan sisään järjestelmiin tavallisen käyttöliittymän kautta. Robotti toistaa ihmisen suorittamat työvaiheet väsymättä ja virheettömästi, jos se on opetettu oikein. Ihminen toki edelleen tarkistaa robotin tekemän työn ja yleensä myös tekee harkintaa vaativat päätökset työn tulosten pohjalta. Usein ihmistä tarvitaan myös robotin löytämien poikkeustapausten käsittelyyn.

Ohjelmistorobotti teille?

Ohjelmistorobotiikka on melko yksinkertainen ratkaisu rutiinitöiden hoitamiseen. Siinä ohjelmisto toistaa samoja tehtäviä robotin lailla. Jos tarvetta on monimutkaisempien prosessien hoitamiseen, astuu kuvioihin koneoppiminen.

Jos mietit, voisiko teidän yrityksenne prosesseja automatisoida ohjelmistorobotin avulla, lue aiheesta lisää ja ota yhteyttä Mtechin asiantuntijoihin! Meillä on laaja kokemus ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista ja löydämme ratkaisut teidänkin työnne helpottamiseksi ja tehostamiseksi kustannustehokkaasti!