Näin yritys hyötyy Digityöpajasta

Mtechin Digityöpajan avulla voi päästä alkuun yrityksen digitalisaatiossa, sen avulla voitte myös saada vauhtia jo meneillään olevaan prosessiin. Mikä Digityöpaja on ja miten siitä voisi olla hyötyä juuri teille?

Mikä on Digityöpaja?

Mtech suunnittelee ja toteuttaa erilaisia digipalveluita ja ohjelmistoja, kuten toiminnanohjausjärjestelmiä. Asiakkaillamme on usein ajatuksia siitä, mitä heidän uusi tai uusittava palvelunsa voisi sisältää ja mitä sillä pitäisi voida tehdä. Digityöpaja tarjoaa mahdollisuuden kiteyttää ajatukset konkreettiseksi suunnitelmaksi.

Digityöpajassa istutaan alas yhdessä Mtechin asiantuntijatiimin kanssa yhdeksi päiväksi. Käymme tehokkaasti läpi uuden tai päivitettävän digipalvelunne: mitä se vaatii käytännössä, miten työssä edetään, mitä riskejä projektiin liittyy, kuinka paljon siihen täytyy budjetoida jne.

Mietimme yhdessä etukäteen, mikä on paras yhdistelmä osallistujia niin teidän kuin meidänkin puoleltamme. Pääasia, että avainhenkilöt ovat mukana ja esille tulevat eri näkökulmat aiheeseen. Kun tehdään asiakaslähtöisiä ratkaisuja, olisi hienointa, jos mukaan saataisiin myös asiakas eli digitaalisen palvelun loppukäyttäjä.

Mitä hyötyä on Digityöpajasta?

Digityöpaja on tiivis kokonaisuus, jonka aikana keskitymme ratkaisemaan juuri teidän ongelmanne. Työ tehdään ketterästi ja asiantuntevasti. Pitkällisen vaatimusmäärittelyn sijaan suunnittelutyö saadaan pakettiin nopeasti.

Työpajassa saatte ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksen ajatuksiinne ja yrityksenne toimintaan. Tämä voi hyödyttää työssänne laajemminkin, ei vain yhden suunnitteilla olevan palvelun osalta. Uudet, tuoreet ajatukset ovat aina hyvästä ja voivat auttaa huomaamaan yllättäviäkin pieniä asioita, joita muuttamalla vanhat prosessit saadaan sujuvammiksi.

Yhteisen istuntomme tuotoksena on siis myös arvio aikataulusta ja budjetista. Se auttaa hahmottamaan, onko suunnittelemanne palvelu mahdollista toteuttaa olemassa olevilla resursseilla. Arvion saatuanne voittekin päättää, lähdetäänkö suunnitelmaa toteuttamaan sellaisenaan tai jotenkin muokattuna.

Uutta suuntaa projektille

Digityöpajoja voidaan pitää saman yrityksen kanssa niin monta kuin tarvitaan. Jos meneillään oleva yhteinen IT-projektimme tarvitsee uutta suuntaa, konkreettista suunnittelua tai jopa ketterää suunnittelun suunnittelua, voidaan varata aika yhteiselle sessiolle.

Kokonaisketterä toimintamallimme mahdollistaa nopeatkin muutokset suunnitelmiin, jos kehitystyön aikana huomataan, etteivät alkuperäiset aikomukset olekaan parhaat mahdolliset.

Mtech on mielellään mukana suunnitelmienne toteutuksessa omalla ammattitaidollaan. Kun olemme päässeet kyytiin yrityksenne toimintaan ja tarvittavaan palveluun jo Digityöpajassa, tunnemme tarpeenne jo valmiiksi. Ota yhteyttä niin katsotaan, millaisesta työpajasta juuri teille olisi eniten hyötyä!