Mtechillä on merkittävä rooli kestävässä elintarviketuotannossa

Oletko ajatellut, millainen rooli digitaalisilla ratkaisuilla on kestävässä elintarviketuotannossa? Ehkä et, sillä ne sulautuvat arkeemme, ja niiden merkityksen huomaa vasta, kun ne eivät toimikaan.

Elintarvikkeiden tuotanto voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: alkutuotantoon ja jalostavaan teollisuuteen. Näiden jälkeen elintarvikeketjun seuraava lenkki on kauppa.

Kestävää alkutuotantoa tukevat monet digitaaliset sovellukset.

Seminologien päivän reitti määräytyy viimeistään samana aamuna tehtävien siemennystilausten mukaan. Reitin laskee optimointiohjelmamme. Ilman sitä seminologeille tulisi hukkakilometrejä ja turhaa ajan- ja polttoaineen kulutusta. Oikeastaan ohjelmistomme ovat vahvassa roolissa jo ennen naudan siemennystä! Nautojen jalostusindeksit julkaistaan näkymättömissä pyörivillä tausta-ajoillamme.

Kestävää tuotantoa on kestävä eläinjalostus. Sen perustana ovat esimerkiksi eläinten rakennearvostelut. Niiden tiedot tallennetaan navetassa MobiRaksu-mobiilisovelluksellamme, jota käyttävät rakennearvostelijat muissakin Pohjoismaissa.

Digitaaliset sovellukset tukevat myös eläinten hyvinvointia ja eläintautien ennaltaehkäisyä. Eläinten Terveys ETT ry:n nauta- ja sikatilojen terveydenhuoltojärjestelmiin Nasevaan ja Sikavaan kirjataan tiloille tehtävät terveydenhuoltosuunnitelmat ja eläinlääkärikäynnit. Mobiilisovellus NasevaHealthApp on työkalu, jolla kirjataan eläimille annetut lääkkeet ja tehdyt hoitotoimenpiteet navetassa. Nämä merkinnät ovat oleellisia esimerkiksi antibioottien käytön seurannalle.

Suomessa antibiootteja käytetään eläinten lääkinnässä merkittävästi vähemmän kuin muualla maailmassa.

Kestävää elintarviketuotantoa on myös se, että raaka-aine hyödynnetään. Tässä tukee tuotannonohjausportaali, joka auttaa jalostavaa teollisuutta ennakoimaan lihan yli- ja alituotantotilanteita. Tästä on esimerkkinä Snellmanin tuottajaportaali, jota rakennamme parhaillaan. Se tukee myös toista kestävän tuotannon ulottuvuutta, viljelijän hyvinvointia, sillä se toimii viestintäkanavana Snellmanin ja sen tuottajien välillä.

Kiinnostuitko? Katso lisää aiheesta videoltamme Digital transformation for sustainable food chain!