15.08.2017

Miten digitalisaatio näkyy biotaloudessa? Tärppejä tulevaisuuteen

Kestävä kehitys on nykyään kaiken asiallisen tulevaisuuden suunnittelun pohjana. Tavoitteena on luoda maailma, jossa luonto ja ihminen elävät tasapainossa sekä keskenään että itsensä kanssa. Tässä oleellisessa roolissa ovat cleantech ja digitalisaatio, jotka yhdessä tarjoavat lukuisasti keinoja kestävän kehityksen toteuttamiseen.

Cleantechin avulla on mahdollista ylläpitää ja parantaa elintasoa vahingoittamatta ekosysteemiä, kun taas digitalisaation ansiosta toiminnan kehittäminen ja tehostaminen onnistuvat luonnonvaroja säästäen. Biotaloudessa cleantech ja digitalisaatio yhdessä muodostavat huikeita mahdollisuuksia, joihin pääset perehtymään tässä blogiartikkelissa tarkemmin!

Maatalouden päästövaikutukset kuriin digitalisaation avulla

Cleantech ja digitalisaatio tuovat keinoja maatalouden päästövaikutusten vähentämiseen. Esimerkiksi vuonna 2014 Suomi tuotti kasvihuonekaasuja peräti 59 miljoonan hiilidioksiditonnin verran. Maatalouden osuus tästä oli vajaa 11% eli 6,5 miljoonaa tonnia.

Suomessa maatalouden päästöt ovat pysyneet melko samanlaisina viimeiset kymmenen vuotta, kun taas kokonaispäästöt ovat pudonneet yli kymmenen miljoonaa tonnia. (Tilastokeskus, 2015) Siten viljelijällä on todella suuri merkitys koko elintarvikeketjuun ja sen ympäristövaikutusarvoihin!

Onneksi digitalisaatio tuo avuksi tehokkaita keinoja. Esimerkiksi yksittäisen tuotteen etenemistä ja jalostusta pystytään seuraamaan koko elintarvikeketjun läpi, jolloin tuotteeseen liittyvä tieto seuraa tuotetta ja jalostuu matkan varrella jatkuvasti uudella tiedolla. Kun tuotteen ketju aina maatilalta kuljetuksineen kaupan hyllylle ja kuluttajalle asti on tiedossa, saadaan yksittäisellekin elintarvikkeelle laskettua sen ympäristövaikutusarvo.

Kun tiedetään eri tuotannontekijöiden ympäristövaikutus, voidaan toimintaa kehittää sekä ympäristöystävällisempään että tehokkaampaan suuntaan – esimerkiksi lehmän syömän rehun määrällä ja laadulla sekä vaikkapa viljan kuivurin energiantuotantoteknologialla on merkittävästi vaikutusta ympäristöön.

Kuluttajaakin kiinnostaa – tieto ohjaa valintoja

Kuluttajien kiinnostus heidän käyttämiään elintarvikkeita kohtaan on vain lisääntynyt. Hittejä ovatkin olleet niin karppaus, lihattomuus kuin luomutuotteet. Ympäristöystävällisyys, paikallisuus ja kotimaisuus ovat kuitenkin asioita, jotka eivät jää vain hetken huumaksi, vaan merkitsevät suomalaiselle kuluttajalle jatkossakin paljon ja niistä ollaan valmiita maksamaan.

Digitalisaation ansiosta elintarvikkeiden lähtökohdat on mahdollista selvittää aina maatilalta kuluttajan jääkaappiin saakka, mikä tuo uskottavuutta esimerkiksi luomutuotteisiin. Tieto elintarvikeketjun jokaisesta vaiheesta mahdollistaa tuotteen alkuperän jäljitettävyyden. Siten tuotteen ominaisuudet pystytään takaamaan luotettavasti – kuten tuoreus, laatu ja jopa terveellisyys.

Ideaalitilanteessa elintarvikkeiden pakkauksessa olisi yksilöllinen tunniste kuten viivakoodi, jonka kautta kännykän ruudulle avautuu livevideo suoraan tilalta, josta tuote on peräisin. Tällainen toimisi myös markkinoinnissa ja tuotteen brändäyksessä.

Digitalisaation mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetty riittävästi

Vaikka digitalisaatio on nykypäivän hitti ja siitä puhutaan joka paikassa, ei sen tarjoamia keinoja ole vielä hyödynnetty riittävästi. Elintarvikeketjun loppuvaiheissa tukusta kuluttajalle on jo digitalisaatiota hyödynnetty joiltain osin, kuten esimerkiksi menekkiin pohjautuvan tuotantoketjun ohjaamisessa, mutta etenkin alkuvaiheissa on kehitysmahdollisuuksia ja runsaasti tilaa uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Esimerkiksi erilaisen laadullisen ja määrällisen tiedon kerääminen suoraan pelloilta ja eläimistä etäsensoreiden avulla mahdollistaa suuren tietomäärän keräämisen ja sitä kautta sen analysoinnin ja tilan automaattisen ja älykkään ohjaamisen, jopa tekoälyn keinoin.

Yrityksiltä vaaditaan ennen kaikkea ennakkoluulotonta suhtautumista tarttua uusiin haasteisiin sekä avoimuutta toimia yli organisaatiorajojen. Myös asiantunteva ja toimialan tunteva kumppani on paikallaan uusien innovaatioiden kehittämisessä, sillä ei ole se ja sama, miten ideat viedään käytäntöön asti.