28.05.2020

Mitä IT-palveluita voi ulkoistaa, ja mikä kannattaa?

Kun suunnittelee ulkoistavansa IT-palveluitaan, kannattaa aluksi selvittää yrityksensä kannalta ainakin kolme asiaa: mitä hyötyjä ulkoistuksella haetaan, mitä IT-palveluita kannattaa ja mitä IT-palveluita voi ulkoistaa. Aina nämä asiat eivät kohtaa.

Vastaus siihen, mitä voi ulkoistaa, on periaatteessa yksinkertainen. Kaiken voi ulkoistaa. On kuitenkin syytä pohtia hetki, mitä halutaan ja kannattaa ulkoistaa. Onko se yksittäinen palvelu tai vaikkapa vain IT-tuki? Onko paras ratkaisu kaikkien IT-palvelujen sataprosenttinen ulkoistus? Toiminnot, jotka ovat lähimpänä yrityksen ydinliiketoimintaa, eivät yleensä ole niitä, jotka halutaan ulkoistaa.

Tyypillisiä kokonaisuuksia, joita yritykset ulkoistavat, ovat palvelin- ja verkkoympäristöjen ylläpito ja perinteinen IT-tukipalvelu laitteiston elinkaaripalvelujen kanssa. Tämä onkin usein järkevää. Monissa yrityksissä ei ole osaamista tai resursseja palvelin- ja verkkoympäristöjen ylläpitämiseen oikein. Lisäksi näissä toiminnoissa muodostuu helposti isoja henkilöriskejä, jos ne tehdään yrityksen sisäisinä toimintoina. Ympäristöistä saattaa tietää kaiken pahimmillaan vain yksi henkilö. Hänen sairastuessaan yrityksessä ole ketään, joka ympäristöistä ymmärtäisi.

IT-ulkoistuksen kilpailuttamisen onnistumiselle on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää mitä halutaan ja mitä ollaan ostamassa. Jos yrityksen oma osaaminen ei riitä palveluntarjoajien kilpailuttamiseen, kannattaa kilpailutuksessa käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa.

Kilpailutukseen liittyy siis useita sudenkuoppia. Asiantuntijamme on eritellyt nekin avuksesi! Tutustu myös Mtechin tarjoamiin IT-palveluihin.