Mikä on elintarvikeketju, ja miksi sen sujuvoittaminen kannattaa?

Meillä Mtechillä digitalisoidaan menestyksellä elintarvikeketjuja, mutta mikä elintarvikeketju oikein on?

Elintarvikeketjua kuvataan usein ruoan matkana pellolta pöytään. Siinä käsite kiteytyykin hyvin. Ketjuja kulkee halki Suomen, mutta on myös paljon suomalaiseen ruokapöytään päättyviä ketjuja, jotka alkavat muista maista. Ketjun sujuvoittaminen on eduksi kaikille ruoan tuotantoon, jalostukseen ja myyntiin osallistuville, eikä vähiten ruoan loppukuluttajalle!

Miksi elintarvikeketjua tarvitsee sujuvoittaa?

Kun ketju on saatu trimmattua huippuunsa, saadaan ruoan matkaa kuluttajan lautaselle lyhennettyä niin, että ruoka on syötäessä tuoreempaa. Matkan nopeuttaminen laskee sekä ketjun osille aiheutuvia kuluja että sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Parhaimmillaan se myös laskee lopputuotteen hintaa.

Hiilidioksidipäästöjen aleneminen tarkoittaa pienempää hävikkiä ketjun eri vaiheissa, kun tuotteet saadaan kulkemaan aiempaa tuoreempina paikasta toiseen, ja niiden säilytys ja käsittely on oikeanlaista. Myös kuljetuksissa ajettavia kilometrejä voidaan vähentää, kun nouto- ja jakelureitit optimoidaan.

Elintarvikeketjun digitalisaatio auttaa seuraamaan ruoan matkaa entistä tehokkaammin kaikissa ketjun vaiheissa. Konkreettisesti se näkyy kuluttajalle esimerkiksi kananmunan leimana, jonka perusteella voi selvittää, missä maassa, millä tilalla ja millä tuotantotavalla muna on tuotettu. Näkymättömissä tapahtuu paljon muitakin asioita, joilla taataan ruuan turvallisuus. Jos esimerkiksi naudanlihassa esiintyisi jokin taudinaiheuttaja, pystyttäisiin jäljittämään tila ja eläin, josta liha on peräisin, rehu, jota eläin on syönyt, rehun tuottanut tehdas ja linjasto ja vieläpä rehun raaka-aineet. Ongelma tuotantoketjussa saadaan jäljitettyä nopeasti, suuremmat vahingot vältettyä ja estettyä haitallisen elintarvikkeen päätyminen kuluttajalle.

Miten elintarvikeketjua voidaan sujuvoittaa?

Nykyään elintarvikeketjun sujuvoittaminen tapahtuu lähinnä digitaalisten sovellusten käyttöönotolla ja niiden kehityksellä sen eri vaiheissa. Digitalisaation tavoitteena on, että ketjun kaikki vaiheet ja niiden liitoskohdat toimivat sujuvasti.

Kuljetusten reittioptimointi on esimerkki siitä, miten tuotteen kuljetusmatka saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyenä ja kylmäketju katkeamattomana. Elintarviketurvallisuuden takaa tietojen kirjaus ja säilytys digitaalisesti alkutuotannosta ja tuotantopanosten käytöstä lähtien.

Digitaaliset sovellukset voivat laskea kasvien tarvitsemat lannoitemäärät. Kun kasveja lannoitetaan vain sen verran kuin tarvitaan, säästyy tuotantopanoksia, niiden tekemiseen käytettäviä raaka-aineita ja rahaa. Maatalous on laajamittaista yritystoimintaa, jonka harjoittaminen ilman digitaalisia ratkaisuja olisi monella tilalla mahdotonta. Paperiset muistiinpanot ovat historiaa, kun tilalla on 800 hehtaaria peltoa tai 150 lypsylehmää.

Elintarvikeketjun sujuvoittaminen auttaa lyhentämään teuraseläinten kuljetusaikoja ja -matkoja sekä raaka-aineiden seisomisaikoja varastossa. Se auttaa optimoimaan raaka-aineiden käyttöä ruoanjalostusteollisuudessa ja kuljetuksia kauppojen hyllyille. Myös kaupan toimintoja voidaan optimoida monin tavoin tekoälyn avulla.

Mtechillä ollaan asian ytimessä pilotissa, jota toteutamme yhteistyössä SOK:n kanssa. Tuottajaportaali mahdollistaa sen, että asiakas voi tilata S-ryhmän verkkokaupasta muiden elintarvikkeiden lisäksi lähiruokatuotteita. Tuotteet ovat osa ruokatilausta ja kuluttaja noutaa ne muiden tuotteiden mukana noutopisteestä.

Tytäryhtiömme Biocode taas kulkee etunenässä elintarvikeketjun hiilijalanjälkilaskennassa.

Osaava kumppani elintarvikeketjun digiratkaisuihin

Vastaus kysymykseen ”mikä on elintarvikeketju?” on siis yksinkertainen ja ketjun sujuvoittaminen kannattaa. Sujuvoittamisen keinot puolestaan ovat hyvin moninaiset, ja tekniikan kehittyessä entisestään vain mielikuvitus on rajana!

Mtechillä on laaja kokemus elintarvikeketjun digitalisaatiosta kaikilla sen osa-alueilla. Palvelustamme voit lukea tarkemmin elintarvikeketjun digitalisaatio -sivultamme. Ota yhteyttä, niin vahvistetaan ketjunne lenkit yhdessä!