Liiketoiminnan kehittämissuunnitelma – miksi tarvitsette sellaisen?

Onko teillä laadittuna liiketoiminnan kehittämissuunnitelma pitkällä tähtäimellä, vai etenettekö taktisesti sitä mukaa, kun markkinat muuttuvat? On tietysti hyvä pysyä ajan hermolla, mutta myös strateginen liiketoiminnan kehittäminen kannattaa.

Strategiaa ja käytännön tekoja

Liiketoiminnan kehittämissuunnitelmaa voi lähteä rakentamaan yrityksen liiketoimintastrategian pohjalta. Kun strategiassa on määritelty, mitä toiminnalla tavoitellaan, voidaan liiketoiminnan kehittämissuunnitelmassa määritellä, miten tavoitteet saavutetaan.

Vaikka yrityksessänne olisi yllättäen sellainen tilanne, että ette tavoittele kasvua, on liiketoimintaa kuitenkin kehitettävä niin, että ette jäisi ajastanne jälkeen. Muutenhan liiketoiminta voi helposti lähteä laskusuuntaan.

Tavoitteiden asettaminen ja käytännön keinojen pohtiminen niiden saavuttamiseksi konkretisoivat yritykselle myös työntekijätasolla sitä, mihin pyritte. Jos tavoitteena ovat uudet toimitilat, tehokkaampi viestintä tai uuden asiakaspalvelusovelluksen käyttöönotto, on asiaan liittyvät työntekijät hyvä pitää tietoisina suunnitelmista. Tämä auttaa keskittymään olennaisiin asioihin.

Kun suunnitelmatasolta mennään käytäntöön, lähdetään laajempia kokonaisuuksia pilkkomaan pienemmiksi osiksi, jotka ovat jo konkreettisia tekoja. Määritellään myös, kuka vastaa mistäkin osa-alueesta ja ketkä häntä kunkin tavoitteen saavuttamisessa auttavat.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelma

Digitaalista liiketoimintaa kannattaa kehittää siinä, missä liiketoimintaa yleisesti. Tietojärjestelmät kehittyvät sen verran kovaa vauhtia, että harvassa yrityksessä tähän on tarpeeksi omaa asiantuntemusta. Siksi yhteistyökumppaniksi on hyvä valita nimenomaan digitaaliseen liiketoimintaan erikoistunut taho, kuten Mtech.

Digitoimintoja kannattaa kehittää pitkäjänteisesti saman kumppanin kanssa. Meillä asiakasta ei jätetä yksin uuden järjestelmän kanssa, vaan tuemme sen käytössä jatkossakin. Myös kehitystarpeet jatkoa ajatellen suunnitellaan yhdessä.

Hyödy ulkopuolisesta kehityskumppanista

Liiketoiminnan kehityssuunnitelman laadinnassa kannattaa kuunnella ulkopuolisiakin tahoja, sillä ne voivat nähdä liiketoimintaanne aivan uudesta kulmasta. Ulkopuolinen katse havaitsee toiminnoista eri ulottuvuuksia kuin sisäpiiriläiset ja osaa ehdottaa yllättäviäkin keinoja liiketoiminnan prosessien kulmien hiomiseen.

Ulkopuolinen kumppani on luultavasti nähnyt useiden yritysten toimintaa ja tietää, mitkä keinot ovat saaneet muut nousukiitoon. Keinoja täytyy tietenkin soveltaa kuhunkin toimialaan ja yritykseen sopiviksi, mutta niistä voi olla hyvin paljon hyötyä oman liiketoiminnan kehittämissuunnitelman teossa.

Digisuunnitelma alulle Digityöpajassa

Onko teillä ajatus siitä, millaisen digipalvelun tarvitsette, mutta ette tiedä, miten se tehdään? Tai teillä on ongelma, mutta ette tiedä, millaisilla digiratkaisuilla sitä voisi lähestyä? Mtechin Digityöpaja tarjoaa hyvän työkalun solmujen avaamiseksi, siellä saadaan hyvään alkuun myös digitaalisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelma. Työpajassa pääsette ratkomaan ongelmia asiantuntijatiimin kanssa ja pääsette varmasti hyvään lopputulokseen tehokkaammin ja laadukkaammin, kuin omalla porukalla pähkäillessä.

Ota yhteyttä, niin katsotaan, millaisia ratkaisuja voisimme teille tarjota!