Liiketoiminnan kehittäminen – millä tavoin sitä voidaan tehdä?

Liiketoiminnan kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta yritys voisi pysyä mukana ajassa ja toimia tehokkaasti. Tuotteiden, palveluiden tai prosessien onnistunut kehittäminen hyödyttää sekä asiakasta että yritystä. Hyvä esimerkki liiketoiminnan kehittämisestä on jonkin toiminnon digitalisointi.

Sähköisillä ratkaisuilla voidaan vähentää työntekijöiden taakkaa, kun kone huolehtii vaikkapa kirjanpidon rutiinitehtävistä ja ihmiset keskittyvät tietojen tulkintaan ja päätösten tekemiseen niiden perusteella. Näin organisaation suorituskykyä voidaan nostaa joskus pienilläkin toimenpiteillä huomattavan paljon.

Palvelumuotoilu apuna kehittämisessä

Liiketoiminnan kehittäminen lähtee nykyisten ongelmakohtien ja pullonkaulojen tunnistamisesta. Mitä meillä voitaisiin parantaa? Mikä asia vie liikaa aikaa?

Asiakkaalle tuotetut palvelut kannattaa aina muotoilla käyttäjälähtöisesti. Hyvin tehty palvelumuotoilu tarkoittaa sitä, että palvelu on samanaikaisesti sekä hyvä kokemus asiakkaalle että vastaa tarjoajansa liiketoiminnallisia tavoitteita.

Palvelun sujuvuus vaikuttaa huomattavan paljon siihen, miten mielellään asiakas jatkaa asiakkuuttaan ja suosittelee sitä muille mahdollisille asiakkaille. Sujuvuus vaikuttaa myös siihen, miten paljon organisaation työntekijöiltä kuluu aikaa prosessiin.

Liiketoiminnan kehittämisessä kannattaa siis katsoa prosesseja niin asiakkaan kuin käytännön työtä tekevän henkilöstön näkökulmasta. Joskus tunnistamisessa on hyvä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, joka puolestaan näkee tilanteen uudesta vinkkelistä. Miten monta kertaa asiakkaan tarvitsee klikata lomakkeessa päästäkseen tilaamaan? Voiko työntekijä kopioida edellisen tilauksen tiedot uuteen tilaukseen ja välttää manuaalista kirjoittamista tai kohta kohdalta kopioimista? Mitä kulmia prosessista voisi hioa?

Konseptointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Kun jokin osa organisaation toiminnasta kaipaa kehittämistä, kannattaa sitä lähteä konseptoimaan. Ensin analysoidaan, mikä toiminnassa mättää käymällä läpi nykyiset prosessit. Tämän jälkeen määritellään, millä keinoilla toimintamalli voitaisiin muuttaa sellaiseksi, että sillä päästäisiin ennalta määriteltyyn tavoitteeseen. Valmista konseptia testataan käytännössä tai simuloiden, kehitetään ja lopulta otetaan käyttöön. Konsepti voi sisältää uuden IT-järjestelmän, toimintamallin fyysisen työn helpottamiseksi jne.

Ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa määrittelemään liiketoiminnan kipupisteet ja paketoida ratkaisut konkreettiseksi konseptiksi. Esimerkiksi Mtechin Digityöpaja on loistava mahdollisuus kertoa IT-osaajillemme siitä, millaisia hankaluuksia te työssänne kohtaatte. Asiantuntijoillamme on laaja näkemys siitä, millaisia ratkaisuja muissa organisaatioissa on vastaavissa tilanteissa käytetty ja miten ne voisi soveltaa ja tehdä vielä entistäkin paremmiksi juuri teidän käyttöönne.

Lue lisää Digityöpajastamme ja huomaa, että Business Finlandin Innovaatiosetelillä voit mahdollisesti kuitata kaikki palvelun kulut!