Konseptoinnin pieni sanakirja, osa 1: fasilitoinnista tuplatimanttiin

Digipalveluita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, ja tulevaisuudessa vielä hurjasti enemmän kuin nyt. Mtechin tarjoama konseptointi on mitä sopivin työväline luomaan palveluista ja tuotteista ymmärrettäviä sekä haluttavia kokonaisuuksia, joilla lähteä muuttamaan maailmaa. Konseptoinnista keskustellessa puhe kääntyy nopeasti moninaisiin termeihin, jotka saattavat olla hieman hämärän peitossa. Avaamme niitä tässä.

 

Fasilitointi

Miten konseptointi sitten käytännössä oikein tapahtuu? Fasilitointi on varsinaisten työpajojen läpiviemistä, josta vastaa työpajaan nimetty fasilitaattori. Hän huolehtii, että työpajat saavuttavat tarkoituksensa ja että työskentely on tehokasta ja vie asioita oikeaan suuntaan.

Fasilitaattori ei ole työpajoissa aktiivinen sisältöön kantaa ottava toimija, vaan pysyttelee puolueettomana ja toimintaa ohjaavana. Hänen tehtävänään on kuitenkin muistuttaa yleisistä ja yhdessä sovituista tavoitteista.

Fasilitoidut työpajat, ja muutkin tapaamiset, korostavat eteenpäin menemisen merkitystä tapaamisen aikana. Yksityiskohtiin ei jumiuduta pitkiksi ajoiksi, ja tapaamisen agendassa pysyminen on fasilitaattorin heiniä.

Fasilitoiva ote on erittäin hyödyllinen työelämässä yleisesti. Kun esimerkiksi kokouksessa on selkeästi joku joka vastaa siitä, että keskustelu on oikeansuuntaista eikä aikaa tuhlata, tapaamiset ovat tehokkaampia ja lopulta miellyttävimpiä kaikille osallistujille.

 

Tuplatimantti

Palvelumuotoilusta tuttu tuplatimantti liittyy myös konseptointiin olennaisesti. Tuplatimantti on malli ja työtapa, jonka mukaan tietystä asiasta kerätään aluksi paljon ideoita, minkä jälkeen tiivistetään ja keskitytään tärkeimpiin. Mielikuva aluksi levenevästä ja sitten kapenevasta timantista on osuva. Tuplaksi timantin tekee toinen kierros: ensimmäisen tiivistyskierroksen jälkeen kerätään jälleen paljon ideoita, ja sitten taas tiivistetään.

Konseptoinnissa tämä näkyy etenemisessä ja rytmityksessä. Konseptoinnin alkuvaiheet ovat vaihtoehtojen hakemista ja niiden sovittamista suuriin strategisiin linjoihin. Sen jälkeen tehdään valintoja. Näiden valintojen pohjalta taas haetaan vaihtoehtoja käytännön soveltamiseen, ja niistä valitaan taas sopivin.

Ota yhteyttä! Autamme sinua ja yritystäsi mielellämme.

Lisää konseptoinnin termejä opit sanakirjan kakkososasta!